Liceum/technikum – maj
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Maj 2022

Liceum/technikum
Literatura: “Księga Hioba”- ogólne wiadomości o utworze

Zadanie 1
Utwór pochodzi z

A. renesansu.
B. baroku.
C. antyku.

Zadanie 2
Utwór należy do ksiąg

A. dydaktycznych Nowego Testamentu.
B. dydaktycznych Starego Testamentu.
C. profetycznych Starego Testamentu.

Zadanie 3
Utwór składa się z

A. dialogów, monologów, lamentacji.
B. lamentacji, części pisanych prozą, dialogów.
C. części pisanych prozą, monologów, dialogów, lamentacji.

Zadanie 4
Hiob był człowiekiem

A. majętnym, posiadającym rodzinę.
B. majętnym, nieposiadającym rodziny.
C. ubogim, posiadającym rodzinę.

Zadanie 5
Szatan chciał udowodnić Bogu, że

A. Hiob nie jest szczery wobec Stwórcy.
B. Hiob kocha Pana ze względu na dobrodziejstwa, jakie otrzymuje od Niego.
C. Hiob jest niewierzący.

Zadanie 6
W wyniku próby, na którą został wystawiony, Hiob doświadczył

A. utraty majątku, śmierci dzieci, choroby.
B. samotności, cierpienia, śmierci dzieci.
C. utraty majątku, śmierci dzieci, choroby, samotności, cierpienia.

Zadanie 7
W wyniku bolesnych doświadczeń Hiob

A. nie wyrzekł się Boga.
B. przestał ufać Panu.
C. odwrócił się od Boga i ludzi.

Zadanie 8
Hiob jest przykładem człowieka

A. rozsądnego.
B. wierzącego bez względu na okoliczności.
C. wyrachowanego.

Zadanie 9
Frazeologizm “hiobowa wieść” znaczy

A. optymistyczna informacja.
B. neutralna wiadomość.
C. przerażająca wiadomość.

Zadanie 10
Frazeologizm “pocieszyciel Hioba” znaczy

A. współczujący przyjaciel.
B. fałszywy przyjaciel.
C. życzliwy przyjaciel.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: