Liceum/technikum – czerwiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Czerwiec 2022

Liceum/technikum
Literatura: ogólne wiadomości o mitach

Zadanie 1
Mity, które m.in. tłumaczą zjawiska przyrodnicze, pełnią funkcję

A. światopoglądową.
B. poznawczą.
C. sakralną.

Zadanie 2
Mity, które m.in. kształtują pogląd na świat, pełnią funkcję

A. sakralną.
B. poznawczą.
C. światopoglądową.

Zadanie 3
Mity, które m.in. organizują wierzenia, pełnią funkcję

A. sakralną.
B. światopoglądową.
C. poznawczą.

Zadanie 4
Mit o narodzinach świata z Chaosu to przykład mitu

A. heroicznego.
B. teogonicznego.
C. kosmogonicznego.

Zadanie 5
Mit o Prometeuszu to przykład mitu

A. kosmogonicznego.
B. antropogenicznego.
C. genealogicznego.

Zadanie 6
Mit o rodzie Labdakidów to przykład mitu

A. genealogicznego.
B. heroicznego.
C. teogonicznego.

Zadanie 7
Mit o Afrodycie to przykład mitu

A. heroicznego.
B. teogonicznego.
C. kosmogonicznego.

Zadanie 8
Mit o Heraklesie to przykład mitu

A. kosmogonicznego.
B. genealogicznego.
C. heroicznego.

Zadanie 9
Pierwowzór ludzkich zachowań to

A. topos.
B. archetyp.
C. alegoria.

Zadanie 10
Stały obraz, motyw to

A. symbol.
B. archetyp.
C. topos.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: