Liceum/technikum – wrzesień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Wrzesień 2022

Liceum/technikum
Literatura: „Księga Rodzaju” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
„Księga Rodzaju” to przykład

A. opowiadania.
B. poematu epickiego.
C. powieści poetyckiej.

Zadanie 2
Opis świata zawarty w „Księdze Rodzaju” to przykład

A. toposu genezyjskiego.
B. motywu arkadyjskiego.
C. archetypu teogonicznego.

Zadanie 3
W „Księdze Rodzaju” narracja ma charakter

A. złożony.
B. subiektywny.
C. obiektywny.

Zadanie 4
Bóg ukazany w „Księdze Rodzaju” jest

A. sprawiedliwy i okrutny.
B. sprawiedliwy i miłosierny.
C. miłosierny i podejrzliwy.

Zadanie 5
Świat ukazany w „Księdze Rodzaju” cechuje się

A. ładem, harmonią, porządkiem.
B. przypadkowością, harmonią, ładem.
C. porządkiem, ładem, chaosem.

Zadanie 6
Człowiek ukazany w „Księdze Rodzaju” jest

A. słaby.
B. bojaźliwy.
C. ukoronowaniem aktu stworzenia.

Zadanie 7
Człowiek otrzymał od Boga

A. wolną wolę.
B. możliwość przepowiadania przyszłości.
C. moc zasiedlania planet.

Zadanie 8
Bóg wyraża swój stosunek do dzieł stworzenia poprzez

A. określenie ich rodzaju.
B. nadawanie im nazw.
C. wyróżnianie ich spośród innych.

Zadanie 9
Opis stworzenia świata i człowieka ukazany w „Księdze Rodzaju” jest

A. rozbudowany.
B. uproszczony.
C. plastyczny.

Zadanie 10
„Księga Rodzaju” należy do

A. ksiąg historycznych Nowego Testamentu.
B. ksiąg mądrościowych Starego Testamentu.
C. ksiąg historycznych Starego Testamentu.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: