Liceum/technikum – październik
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Październik 2022

Liceum/technikum
Literatura: Apokalipsa św. Jana – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Apokalipsa św. Jana należy do

A. ksiąg mądrościach Nowego Testamentu.
B. ksiąg prorockich Nowego Testamentu.
C. ksiąg prorockich Starego Testamentu.

Zadanie 2
Apokalipsa św. Jana została napisana

A. na wyspie Patmos w I w. n.e.
B. na wyspie Rodos w I w. n.e.
C. na wyspie Patmos w V w. n.e.

Zadanie 3
Adresatami księgi byli

A. poganie.
B. ludzie pierwotni.
C. prześladowani chrześcijanie.

Zadanie 4
Słowo apokalipsa oznacza

A. ukrycie.
B. objawienie.
C. utajnienie.

Zadanie 5
Księga ta zawiera

A. realne obrazy końca świata i Sądu Ostatecznego.
B. wizerunek przyszłych losów człowieka.
C. wizję końca świata i Sądu Ostatecznego.

Zadanie 6
W księdze główną rolę odgrywają

A. symbole.
B. uosobienia.
C. porównania.

Zadanie 7
Czterej Jeźdźcy Apokalipsy symbolizują

A. Zarazę, Głód, Śmierć, Powódź.
B. Wojnę, Zarazę, Głód, Śmierć.
C. Śmierć, Wojnę, Trzęsienie Ziemi, Zarazę.

Zadanie 8
W księdze nie występują symbole odnoszące się do

A. postaci.
B. patriotyzmu.
C. liczb i liter.

Zadanie 9
W księdze ukazana jest odwieczna walka

A. między narodami.
B. między wyznawcami odmiennych systemów filozoficznych.
C. Dobra ze Złem.

Zadanie 10
Przesłanie występujące w księdze to

A. każdy człowiek ma szanse na to, żeby zostać zbawionym – musi się nawrócić i zaufać Bogu.
B. tylko wybrani ludzie będą zbawieni.
C. cały rodzaj ludzki zostanie potępiony.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: