Liceum/technikum – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Luty 2023

Liceum/technikum
Literatura: ”Lament świętokrzyski – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Utwór został napisany w

A. antyku.
B. średniowieczu.
C. baroku.

Zadanie 2
Autor utworu jest

A. znany tylko z imienia.
B. znany tylko z nazwiska.
C. anonimowy.

Zadanie 3
Utwór jest

A. eposem rycerskim.
B. lamentem.
C. dialogiem.

Zadanie 4
Utwór przedstawia

A. cierpienie Maryi po śmierci Syna.
B. wstawiennictwo Maryi za ludźmi u Syna.
C. cierpienie Maryi z powodu rozstania z Synem.

Zadanie 5
Maryja zwraca się do

A. ludzi z następnych pokoleń z prośbą o współczucie.
B. słuchających ją ludzi z prośbą o współczucie.
C. kapłanów z prośbą o współczucie.

Zadanie 6
Maryja zwraca się do

A. Syna i jednocześnie pomaga mu w cierpieniu.
B. Syna i obiecuje, że już wkrótce pomoże mu w cierpieniu.
C. Syna z żalem, że nie jest w stanie Mu pomóc w cierpieniu.

Zadanie 7
Maryja zwraca się do

A. archanioła Gabriela i wspomina jego zwiastowanie.
B. archanioła Gabriela, który zapowiedział śmierć jej Syna.
C. archanioła Gabriela i wypomina mu, że zamiast zwiastowanej radości doświadcza bólu.

Zadanie 8
Maryja zwraca się do wszystkich matek, żeby prosiły

A. Boga o oszczędzenie im cierpień.
B. archanioła Gabriela o oszczędzenie im cierpień.
C. świętego Gabriela o oszczędzenie im cierpień.

Zadanie 9
Maryja została ukazana jako

A. matka opłakująca śmierć dziecka.
B. przez Boga sławiona i chwalona.
C. pośredniczka między Bogiem a ludźmi

Zadanie 10
W utworze występuje motyw

A. Przewodniczki ku Zbawicielowi Świata.
B. Stabat Mater Dolorosa.
C. Matki Boskiej Miłosiernej.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: