Liceum/technikum – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Marzec 2023

Liceum/technikum
Literatura: ”Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”– ogólne wiadomości

Zadanie 1
Utwór został napisany w

A. antyku.
B. średniowieczu.
C. baroku.

Zadanie 2
Autor utworu jest

A. znany tylko z imienia.
B. znany tylko z nazwiska.
C. anonimowy.

Zadanie 3
Utwór jest

A. eposem rycerskim.
B. lamentem.
C. dialogiem.

Zadanie 4
Utwór przedstawia rozmowę

A. mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
B. duchownego ze Śmiercią.
C. mistrza Polikarpa z Bogiem.

Zadanie 5
Akcja utworu rozgrywa się w

A. kościele, po wyjściu ludzi ze świątyni.
B. kościele podczas nabożeństwa.
C. kaplicy cmentarnej.

Zadanie 6
Sposób przedstawienia śmierci w utworze jest

A. futurystyczny.
B. impresjonistyczny.
C. groteskowy.

Zadanie 7
W utworze obecne są elementy

A. parodii.
B. satyry społecznej.
C. obrzędu ludowego.

Zadanie 8
O tym, że śmierć jest nieuchronna świadczą słowa

A. carpe diem.
B. ad fontes.
C. memento mori.

Zadanie 9
O tym, że śmierć dosięgnie każdego bez względu na stan, zawód, płeć, wiek świadczy motyw

A. danse macabre.
B. ars moriendi.
C. ars bene moriendi.

Zadanie 10
Utwór ma charakter

A. patriotyczny.
B. parenetyczny.
C. autotematyczny.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: