Liceum/technikum – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Kwiecień 2023

Liceum/technikum
Literatura: ”Legenda o św. Aleksym”– ogólne wiadomości

Zadanie 1
Utwór został napisany w

A. antyku.
B. średniowieczu.
C. baroku.

Zadanie 2
Autor utworu jest

A. znany tylko z imienia.
B. znany tylko z nazwiska.
C. anonimowy.

Zadanie 3
Utwór jest

A. eposem rycerskim.
B. lamentem.
C. legendą.

Zadanie 4
W utworze zostało przedstawione życie

A. rycerza.
B. świętego.
C. władcy.

Zadanie 5
Akcja utworu rozgrywa się głównie w

A. Rzymie i Laodycei.
B. rzymskim klasztorze.
C. pod schodami domu Eufamijana.

Zadanie 6
Główny bohater to człowiek

A. któremu odebrano majątek, a on poświęcił swoje życie Bogu.
B. z własnej woli żyjący w ubóstwie i poświęcający wszystko Bogu.
C. zamożny, pyszny, który spędzał czas na modlitwie.

Zadanie 7
Postawa reprezentowana przez bohatera, to przykład

A. ascezy.
B. życia w pobożności.
C. życia w samotności.

Zadanie 8
Ars bene moriendi oznacza

A. nieuchronność śmierci.
B. godne przygotowanie się na nadejście śmierci.
C. rozważanie nad życiem duchowym człowieka.

Zadanie 9
„Legenda o św. Aleksym” to przykład utworu

A. filozoficznego.
B. refleksyjnego.
C. parenetycznego.

Zadanie 10
Opis życia świętych należy do utworów

A. historiozoficznych.
B. hagiograficznych.
C. historycznych.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: