Liceum/technikum – maj
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Maj 2017

Literatura: Widzenie ks. Piotra – znajomość zagadnienia

Zadanie 1
Widzenie księdza Piotra to

A. scena realistyczna.
B. scena wizyjna.
C. scena baśniowa.

Zadanie 2
Ksiądz Piotr określa siebie

A. “prochem i niczem”.
B. “prochem”.
C. “arcykapłanem”.

Zadanie 3
Scena rozgrywa się

A. w kościele.
B. w celi więziennej.
C. w kaplicy.

Zadanie 4
Ksiądz Piotr “ogląda”

A. dzieje Polski.
B. dzieje Europy.
C. dzieje świata.

Zadanie 5
Wskaż, do jakich biblijnych obrazów nawiązują poniższe sceny.

A. wywózki patriotów polskich na Syberię 1. postawa Piłata
B. cierpienie Polski 2. Herod
C. neutralna postawa Francji wobec powstania listopadowego 3. ukrzyżowanie Chrystusa
D. car Mikołaj I 4. Alleluja
E. odzyskanie przez Polskę niepodległości 5. droga krzyżowa Chrystusa

Zadanie 6
Scena ta jest literacką realizacją hasła

A. metamorfozy romantycznej.
B. buntu romantycznego.
C. mesjanizmu narodowego.

Zadanie 7
Imię wskrzesiciela narodu to

A. czterdzieści cztery.
B. czterdzieści.
C. czterdzieści i cztery.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
A 5.
B 3.
C 1.
D 2.
E 4.

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Do matury: wypowiedź ustna Świat doczesny – trwały czy marny? Omów zagadnienie, odwołując się do wiersza Daniela Naborowskiego “Marność” oraz do wybranych tekstów kultury.

Daniel Naborowski
“Marność”

Świat hołduje marności
I wszystkie ziemskie włości;
To na wieki nie minie
Że marna marność słynie.
Miłujmy i żartujmy,
Żartujmy i miłujmy,
Lecz pobożnie, uczciwie,
A co czyste, właściwie.
Nad wszytko bać się Boga –
Tak fraszką śmierć i trwoga.

Teza
Świat otaczający człowieka nie jest trwały.

Argumenty
a. W wierszu Daniela Naborowskiego podmiot liryczny stwierdza, że człowiek pomimo poczucia niepewności, niestałości, powinien cieszyć się tym, co otrzymał od Boga. Powinien też dążyć do tego, aby przeżyć życie nie tylko godnie i pobożnie, ale i z radością.

b. Przemijanie i względność wszelkich wartości ziemskich to także temat utworu “Światowa rozkosz” Hieronima Morsztyna. Urokom życia ziemskiego poeta przeciwstawia grzech i walkę z nim, jaką musi podjąć człowiek. Według poety prawdziwe, niczym niezakłócone szczęście można osiągnąć dopiero po śmierci.

c. Marność jest także tematem obrazu “Alegoria marności świata” Juana Valdesa Leala. Na płótnie została zobrazowana śmierć, pod stopami której znalazły się różne przedmioty, o które człowiek zabiega w życiu doczesnym. Widać zatem księgi, kosztowne ubrania, biżuterię.

Podsumowanie
Sprawy, do których człowiek przywiązuje w swoim życiu znaczenie są nietrwałe. Wobec marności świata powinno się zachować dystans.