Liceum/technikum – wrzesień
KWIECIEŃ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Wrzesień 2023

Liceum/technikum

Literatura: Gall Anonim „Kronika polska” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Utwór został napisany w

A. oświeceniu.
B. baroku.
C. średniowieczu.

Zadanie 2
Gall oznacza

A. imię autora.
B. przydomek autora.
C. narodowość autora.

Zadanie 3
Utwór jest

A. kroniką.
B. legendą.
C. pieśnią.

Zadanie 4
W utworze została przedstawiona

A. wiedza historyczna.
B. wiedza historyczna z elementami fikcji literackiej.
C. fikcja literacka.

Zadanie 5
Wydarzenia zostały zaprezentowane w sposób

A. chronologiczny.
B. przypadkowy.
C. nieprzemyślany.

Zadanie 6
Autor tworu skupia się przede wszystkim na czasach panowania

A. Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego.
B. Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka.
C. Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego.

Zadanie 7
Władca został przedstawiony w sposób

A. realistyczny.
B. karykaturalny.
C. panegiryczny.

Zadanie 8
Utwór spełnia funkcję

A. dydaktyczną.
B. publicystyczną.
C. rozrywkową.

Zadanie 9
W utworze występuje motyw

A. władcy.
B. uczonego.
C. nieszczęśliwego kochanka.

Zadanie 10
Utwór należy do dzieł

A. hagiograficznych.
B. historiograficznych.
C. sielankowych.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: