Liceum/technikum – październik
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Październik 2023

Liceum/technikum

Literatura: Piotr Skarga „Kazania sejmowe” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Utwór został napisany w

A. średniowieczu.
B. renesansie.
C. oświeceniu.

Zadanie 2
Piotr Skarga przedstawia w kazaniach

A. przebieg działań wojennych.
B. czasy panowania Kazimierza Wielkiego.
C. sześć chorób trawiących ówczesną Polskę.

Zadanie 3
Wśród przyczyn niezgody w państwie Piotr Skarga wymienia m.in.

A. lekceważenie króla.
B. sejmowe awantury.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 4
Piotr Skarga w odniesieniu do religii katolickiej

A. podkreśla zasługi reformacji.
B. opowiada się za kontrreformacją.
C. wobec reformacji i kontrreformacji zajmuje postawę neutralną/

Zadanie 5
Piotr Skarga uważa, że władza królewska powinna zostać

A. wzmocniona.
B. osłabiona.
C. ograniczona.

Zadanie 6
Piotr Skarga twierdzi, że wobec prawa w Polsce

A. wszyscy mieszkańcy kraju są równi.
B. uprzywilejowana jest szlachta i magnateria.
C. uprzywilejowany jest wyłącznie król.

Zadanie 7
Piotr Skarga porównuje kraj do

A. wyspy Nipu.
B. Arkadii.
C. matki i okrętu.

Zadanie 8
Piotr Skarga w swoim utworze

A. analizuje sytuację w kraju.
B. przedstawia sposoby na naprawę państwa.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 9
„Kazania sejmowe” Piotra Skargi mają charakter

A. profetyczny.
B. satyryczny.
C. panegiryczny.

Zadanie 10
W „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi nie ma motywu

A. konfliktu uczuć i rozumu.
B. naprawy kraju.
C. patriotyzmu.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: