Liceum/technikum – listopad
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Listopad 2023

Liceum/technikum

Literatura: Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Utwór został napisany w

A. średniowieczu.
B. renesansie.
C. baroku.

Zadanie 2
Pamiętni to utwór opowiadający o wydarzeniach, których autor był

A. uczestnikiem.
B. naocznym świadkiem.
C. uczestnikiem lub naocznym świadkiem.

Zadanie 3
Narratorem i jednocześnie bohaterem jest

A. buntownik.
B. typowy polski szlachcic sarmata.
C. dworzanin.

Zadanie 4
W utworze zostało przedstawione

A. tylko życie ziemiańskie na wsi.
B. tylko życie żołnierskie.
C. zarówno życie ziemiańskie na wsi jak i życie żołnierskie.

Zadanie 5
Akcja utworu obejmuje wydarzenia rozgrywające się w latach

A. 1600-1658.
B. 1688-1720.
C. 1656-1688.

Zadanie 6
W utworze występują

A. bohaterowie realistyczni.
B. bohaterowie fikcyjni.
C. bohaterowie realistyczni i fikcyjni.

Zadanie 7
Szlachtę sarmacką ukazaną w utworze charakteryzowała

A. ksenofilia.
B. ksenofobia.
C. ksenoltaria.

Zadanie 8
Utwór został napisany stylem

A. gawędziarskim.
B. wzniosłym.
C. perswazyjnym.

Zadanie 9
W utworze występują łacińskie wtrącenia, czyli

A. italianizmy.
B. romanizmy.
C. makaronizmy.

Zadanie 10
W utworze nie występuje motyw

A. polskiej kultury szlacheckiej.
B. historii obyczajowości XVII wieku.
C. ludowej moralności.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: