Liceum/technikum – czerwiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Czerwiec 2017

Literatura: styl gotycki w sztuce – utrwalenie wiadomości

Katedra Notre Dame znajduje się w Paryżu. Jej budowa trwała od 1163 roku do połowy XIV wieku. Jest to przykład architektury wczesnego gotyku (styl gotycki w architekturze, malarstwie i rzeźbie trwał od II połowy XII wieku do schyłku XV wieku). Ta monumentalna budowla wzniesiona została jeszcze z kamienia (w późniejszych czasach materiałem budulcowym była cegła). Budowle w stylu gotyckim były ogromne, ale strzeliste i dzięki temu sprawiały wrażenie lekkich. Duże, wysmukłe okna powodowały, że wnętrze katedry było rozświetlone.

Zadanie 1
Budowa katedry trwała

A. ok. 90 lat.
B. 87 lat.
C. ponad 100 lat.

Zadanie 2
Wnętrze katedry było rozświetlone dzięki

A. dużym oknom.
B. ogromnej ilości małych okien.
C. dużym i wysmukłym oknom.

Zadanie 3
Gotyk jako styl w sztuce trwał

A. od II połowy XII wieku do połowy XV wieku.
B. od II połowy XII wieku do schyłku XV wieku.
C. od II połowy XII wieku do początku XV wieku.

Zadanie 4
Budowle w stylu gotyckim były

A. ogromne i przysadziste.
B. ogromne i strzeliste.
C. niewielkie i strzeliste.

Zadanie 5
Styl gotycki był charakterystyczny

A. tylko dla architektury.
B. dla architektury, malarstwa, rzeźby.
C. tylko dla malarstwa i rzeźby.

Zadanie 6
Katedra Notre Dame została wzniesiona

A. z cegły.
B. z kamienia i z cegły.
C. z kamienia.

Zadanie 7
Katedra Notre Dame to przykład

A. architektury późnego gotyku.
B. architektury środkowego gotyku.
C. architektury wczesnego gotyku.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
B

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Literatura: od antyku do Młodej Polski – utrwalenie wiadomości

Zadanie 1
Do podanych pojęć dopisz epokę, dla której było ono charakterystyczne.

A. antropocentryzm –
B. uniwersalizm –
C. praca u podstaw –
D. kontrreformacja –
E. irracjonalizm –

Zadanie 2
Do podanych nazwisk twórców dopisz epokę, w której tworzyli.

A. Władysław Stanisław Reymont –
B. Homer –
C. Adam Mickiewicz –
D. Jan Andrzej Morsztyn –
E. Ignacy Krasicki –

Zadanie 3
Na podstawie podanej problematyki odgadnij tytuł utworu. Określ autora i gatunek.

A. utwór ukazujący w epicki sposób obraz polskiej wsi w II połowie XIX wieku –
B. utwór podejmujący problem martyrologii narodu polskiego w czasach zaborów –
C. powieść, która była „ukazaniem naszych polskich idealistów na tle społecznego rozkładu”

Zadanie 4
Na podstawie poniższych informacji odgadnij bohatera.

A. lekarz, społecznik, idealista –
B. człowiek, który nie zdołał oszukać Losu, władca tragiczny –
C. na początku kłótnik, warchoł, potem oddany ojczyźnie emisariusz –

Zadanie 5
Poniższe zdania zawierają informacje na temat epok. Zaznacz, które z nich są prawdziwe (P), a które są fałszywe (F).

A. Apokalipsa to jedna z ksiąg Nowego Testamentu, bogata w symbole i prorocze wizje.
B. stoicy za nadrzędną wartość uważali przyjemność i osobiste szczęście.
C. plankt to gatunek poezji średniowiecznej, w którym wyrażony jest żal po czyjejś śmierci.
D. Jan Kochanowski tworzył pieśni, fraszki, treny.
E. Mikołaj Sęp-Szarzyński to polski poeta metafizyczny.
F. twórczość Franciszka Karpińskiego to najwybitniejszy przejaw sentymentalizmu w polskiej poezji.
G. bajki Ignacego Krasickiego zawierają pesymistyczny obraz ludzkich charakterów i obyczajów.
H. epigonem polskiego romantyzmu był Cyprian Kamil Norwid.
I „Trylogia” Henryka Sienkiewicza została napisana „ku pokrzepieniu serc”.
J. manifestem dekadentyzmu w polskiej poezji jest wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Koniec wieku XIX”.
K. „Dies irae” Jana Kasprowicza to sonet.
L. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to dramat nastrojowo-symboliczny.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. renesans.
B. średniowiecze.
C. pozytywizm.
D. barok.
E. romantyzm.

Zadanie 2
A. Młoda Polska.
B. antyk.
C. romantyzm.
D. barok.
E. oświecenie.

Zadanie 3
A. “Chłopi” – Władysław Stanisław Reymont – powieść.
B. III część “Dziadów” – Adam Mickiewicz – dramat romantyczny.
C. “Lalka” – Bolesław Prus – powieść.

Zadanie 4
A. Tomasz Judym.
B. Edyp.
C. Jacek Soplica – ksiądz Robak.

Zadanie 5
A. P
B. F
C. P
D. P
E. P
F. P
G. P
H. P
I. P
J. P
K. F
L. P