Polski online pisemnie
LIPIEC 2024
Polski online pisemnie

CO TO ZNACZY

Nie wszyscy uczniowie potrzebują regularnych korepetycji z języka polskiego. Warto jednak przed egzaminami czy to ÓSMOKLASISTY, czy MATURALNYM potrenować pisanie wypracowań. Dlaczego? Ponieważ za realizację tych form wypowiedzi można otrzymać:
20 punktów na 50 – egzamin ósmoklasisty
35 punktów na 60 – egzamin maturalny w Formule 2023 – poziom podstawowy

NA CZYM TO POLEGA

Dla ósmoklasistów zostały przygotowane pakiety, quizy z lektur obowiązkowych i arkusze egzaminacyjne

PAKIETY DLA ÓSMOKLASISTÓW OBEJMUJĄ:

 • schemat wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym:
  -rozprawka
 • schemat wypowiedzi o charakterze twórczym:
  – opowiadanie
 • tematy prac do napisania przygotowane przez nauczycielkę
 • wypracowanie zostanie sprawdzone przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdej sprawdzonej pracy napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące wypracowania
 • wypracowanie uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

QUIZY Z LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

W quizach znajdą się pytania dotyczące lektur obowiązkowych, m.in.

 • gatunku literackiego
 • sytuacji lirycznej
 • świata przedstawionego
 • motywów
 • typu bohaterów

Tego typu zadania pozwolą utrwalić niezbędne wiadomości, które trzeba wykorzystać, pisząc wypracowanie.

Quiz I
Utwory należące do liryki:
– Jan Kochanowski wybór fraszek, treny VII, VIII
– Adam Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”

Quiz II
Utwory należące do dramatu:
– Adam Mickiewicz „Dziadów” część II
– Aleksander Fredro „Zemsta”
– Juliusz Słowacki „Balladyna”

Quiz III
Utwory należące do epiki:
– Charles Dickens „Opowieść wigilijna”
– Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”, „Świtezianka”, „Pan Tadeusz”
– Henryk Sienkiewicz „Latarnik”, „Quo vadis”
– Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”
– Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

 • quizy zostaną sprawdzone przez nauczycielkę
 • nauczycielka do każdego sprawdzonego quizu napisze komentarz zawierający klarowne uwagi
 • quiz uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

SPRAWDZANIE ARKUSZA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

 • nauczycielka przesyła arkusz do ucznia
 • arkusz zostanie sprawdzony przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdego sprawdzonego arkusza napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące zadań
 • odpowiedzi do zadań uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

Dla maturzystów zostały przygotowane pakiety, quizy historycznoliterackie i arkusze egzaminacyjne

PAKIETY DLA MATURZYSTÓW W FORMULE 2023 – POZIOM PODSTAWOWY OBEJMUJĄ:

 • plan zawierający elementy składowe wypracowania
 • tematy wypracowań na poziomie podstawowym przygotowane przez nauczycielkę
 • wypracowanie zostanie ocenione przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdej sprawdzonej pracy napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące wypracowania
 • wypracowanie uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła pracę na adres poczty elektronicznej podany w mailu

QUIZY HISTORYCZNOLITERACKIE ZAWIERAJĄCE NAJWAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI OBEJMUJĄCE TAKIE ZAGADNIENIA, JAK:

 • ramy czasowe epoki
 • filozofia
 • pojęcia kluczowe dla epoki
 • hasła epoki
 • cechy literatury
 • ważne gatunki
 • nurty literatury
 • ważne motywy
 • typy bohaterów

Tego typu zadania pozwolą utrwalić niezbędne wiadomości, które trzeba wykorzystać, rozwiązując test historycznoliteracki czy pisząc wypracowanie

SPRAWDZANIE ARKUSZA MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W FORMULE 2023 – POZIOM PODSTAWOWY

 • arkusz składa się z trzech części: I. Język polski w użyciu, II. Test historycznoliteracki, III. Wypracowanie
 • arkusz zostanie sprawdzony przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdego sprawdzonego arkusza napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące zadań
 • odpowiedzi do zadań uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

ILE TO KOSZTUJE

Egzamin ósmoklasisty:

 • Pakiet I: 2 wypracowania: rozprawka + opowiadanie / 80 zł
 • Pakiet II: 4 wypracowania: 2 rozprawki + 2 opowiadania / 160 zł
 • Pakiet III: 6 wypracowań: 3 rozprawki + 3 opowiadania / 240 zł
 • Quiz I: 80 zł
 • Quiz II: 160 zł
 • Quiz III: 240 zł
 • Arkusz egzaminacyjny: 100 zł

Egzamin maturalny w Formule 2023 – poziom podstawowy:

 • Pakiet I: 2 wypracowania/100 zł
 • Pakiet II: 4 wypracowania/200 zł
 • Pakiet III: 6 wypracowań/300 zł
 • Quiz historycznoliteracki (obejmuje 11 epok): 500 zł lub quiz z jednej epoki: 100 zł
 • Arkusz egzaminacyjny: 150 zł

JAK KUPIĆ MATERIAŁY KOREPETYCYJNE

1. Uczeń wybiera dla siebie pakiet lub quiz, lub arkusz egzaminacyjny
2. Rodzic kontaktuje się z nauczycielem
e-mail: mail@polski-online.pl
tel. 603 087 048
3. Nauczycielka podaje dane do przelewu – w tytule przelewu proszę wpisać:
korepetycje – egzamin ósmoklasisty: Pakiet I lub Pakiet II, lub Pakiet III; Quiz I lub Quiz II, lub Quiz III, lub Arkusz – egzamin ósmoklasisty
korepetycje – egzamin maturalny w Formule 2023: Pakiet I lub Pakiet II, lub Pakiet III, lub Quiz historycznoliteracki, lub Arkusz – matura z języka polskiego w Formule 2023 – poziom podstawowy
4. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie firmy, nauczycielka przesyła zamówiony materiał. Po sprawdzeniu odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu.
5. Termin sprawdzenia prac
• do 10 dni od przesłania zadań na pocztę nauczycielki; data otrzymania zadań do sprawdzenia zostanie potwierdzona przez nauczycielkę
6. W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z nauczycielką.

REGULAMIN

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały zawarte w Pakietach i Quizach podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie materiałów w całości lub we fragmentach, modyfikowanie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, udostępnianie, odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w internecie) zabronione.

PODZIEL SIĘ: