Przystanek matura – maj
MAJ 2024
Przystanek matura

Maj 2019

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Wypowiedź ustna – Jaką rolę w utworze literackim pełni dialektyzacja? Omów zagadnienie, odwołując się do poniższego fragmentu tekstu i wybranego utworu literackiego.

Antek z Kubą zwozili ziemniaki, a Hanka z Józią uwijały się koło gospodarstwa, bo gęsi trza było zagnać na noc, to świnie nakarmić, bo z kwikiem cisnęły się do sieni i wsadzały żarłoczne ryje do cebratek, gdzie stało picie dla bydląt, to krowy wydoić, bo właśnie Witek przygnał resztę z pastwiska i zakładał im za drabinę po garści siana, żeby spokojniej stały przy dojeniu.
(Władysław Reymont “Chłopi”)

PYTANIE 1
Na czym polega dialektyzacja?

ODPOWIEDŹ
Dialektyzacja jest to celowe wprowadzenie do wypowiedzi cech dialektu ludowego.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
PYTANIE 2
W jaki zakresie mamy do czynienia z dialektyzacją w przywołanym tekście?

ODPOWIEDŹ
W powyższym tekście dialektyzacja obejmuje narrację i dotyczy głównie słownictwa.
………………………………………………………………………………………………………………………………
PYTANIE 3
Jakie funkcje pełni dialektyzacja w utworach literackich?

ODPOWIEDŹ
Dialektyzację stosuje się, aby podkreślić wiejskie pochodzenie bohatera, przybliżyć sposób porozumiewania się i myślenia mieszkańców wsi, przedstawić realia życia na wsi.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
PYTANIE 4
A. Podaj tytuł utworu literackiego, w którym zastosowano dialektyzację?
B. W jakim zakresie występuje dialektyzacja?

ODPOWIEDŹ
A. Na przykład “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
B. Dialektyzacja dotyczy części tekstu, to znaczy obejmuje dialogi postaci.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
PYTANIE 5
Jaki jest wniosek?

ODPOWIEDŹ
Autor stosując dialektyzację świadomie oddaje w tekście sposób wyrażania się charakterystyczny dla osób zamieszkujący dany region. Dialektyzacja może obejmować język całego dzieła lub niektóre jego fragmenty.