Przystanek matura – czerwiec
MAJ 2024
Przystanek matura

Czerwiec 2019

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Powtórka z lektur – Henryk Sienkiewicz: “Quo vadis”, “Krzyżacy”, “Potop”

Zadanie 1
Do podanych haseł dopisz tytuły powieści.

A. prześladowanie pierwszych chrześcijan –
B. czasy wojen polsko-krzyżackich –
C. najazd Szwedów na Polskę –

Zadanie 2
W oparciu o znajomość “Quo vadis” przyporządkuj bohaterów.

Ursus, Petroniusz, Akte, Marek Winicjusz, Eunice, Neron, Ligia Kallina, św. Piotr

A. postacie historyczne:
B. postacie fikcyjne:

Zadanie 3
W oparciu o znajomość utworu “Krzyżacy” przyporządkuj bohaterów.

Maćko z Bogdańca, Danusia Jurandówna, Władysław Jagiełło, księżna Anna Danuta, Jagienka Zychówna, Urlych von Jungingen, Jurand ze Spychowa, Kuno von Lichtenstein

A. postacie historyczne:
B. postacie fikcyjne:

Zadanie 4
W oparciu o znajomość utworu “Potop” przyporządkuj bohaterów.

Janusz Radziwiłł, Jan Kazimierz, Andrzej Kmicic, Onufry Zagłoba, Soroka, Bogusław Radziwiłł, Aleksandra Billewiczówna, Stefan Czarniecki

A. postacie historyczne:
B. postacie fikcyjne:

Zadanie 5
Rozpoznaj, o kim jest mowa.

A. bogaty patrycjusz, znawca sztuki i literatury, pełni funkcję “arbitra elegancji” –
B. dziewczyna żywiołowa, energiczna, przebojowa, kocha męskie zajęcia, np. polowanie –
C. żołnierz kochający uczty i mocne trunki, orator, chwalipięta, słynie z forteli –

Zadanie 6
Połącz postacie w pary.

Marek Winicjusz, Aleksandra Billewiczówna, Zbyszko z Bogdańca, Ligia Kallina, Andrzej Kmicic, Danusia Jurandówna

Zadanie 7
Na czym polegała wewnętrzna przemiana poniższych bohaterów?

A. Marka Winicjusza –
B. Juranda ze Spychowa –
C. Andrzeja Kmicica –

Zadanie 8
Wymienione nazwy obyczajów przyporządkuj do utworów.

A. ślubowanie damie serca, nietykalność posła, pasowanie na rycerza –
B. portrety Sarmatów, kuligi, uczty –
C. igrzyska, walki gladiatorów, cyrk –

Zadanie 9
Przeczytaj poniższe sformułowania dotyczące znaczenia powieści i dopisz odpowiednie tytuły utworów.

A. powieść utrwaliła pozytywny obraz sarmatyzmu, ukształtowała model polskości i patriotyzmu –
B. “I tak minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar lub mór, a bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu” –
C. pozytywny obraz polskiego rycerstwa, dla którego ojczyzna była jedną z największych wartości –

Zadanie 10
Podanych bohaterów dopisz do właściwych punktów i podaj po stosownym przykładzie.

Andrzej Kmicic, Chilon Chilonides, Zygfryd de Lowe

A. “Quo vadis”
motyw: zdrada i przebaczenie
bohater: ……………………………..
przykład: ……………………………

B. “Potop”
motyw: brawurowy czyn
bohater: ……………………………..
przykład: ……………………………

C. “Krzyżacy”
motyw: skłonność do stosowania przemocy
bohater: ……………………………………………….
przykład: ………………………………………………

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. “Quo vadis”.
B. “Krzyżacy”.
C. “Potop”.

Zadanie 2
A. postacie historyczne: Petroniusz, Akte, Neron, św. Piotr.
B. postacie fikcyjne: Ursus, Marek Winicjusz, Eunice, Ligia Kallina.

Zadanie 3
A. postacie historyczne: Władysław Jagiełło, księżna Anna Danuta, Urlych von Jungingen, Kuno von Lichtenstein.
B. postacie fikcyjne: Maćko z Bogdańca, Danusia Jurandówna, Jagienka Zychówna, Jurand ze Spychowa.

Zadanie 4
A. postacie historyczne: Janusz Radziwiłł, Jan Kazimierz, Bogusław Radziwiłł, Stefan Czarniecki.
B. postacie fikcyjne: Andrzej Kmicic, Onufry Zagłoba, Soroka, Aleksandra Billewiczówna.

Zadanie 5
A. Petroniusz.
B. Jagienka Zychówna.
C. Onufry Zagłoba.

Zadanie 6
Marek Winicjusz i Ligia Kallina.
Aleksandra Billewiczówna i Andrzej Kmicic.
Zbyszko z Bogdańca i Danusia Jurandówna.

Zadanie 7
A. przemiana wewnętrzna Marka Winicjusza – bohater po poznaniu Ligii i jej chrześcijańskiego świata staje się mężczyzną oddanym ukochanej, gotowym do poświęceń, dającym poczucie bezpieczeństwa.
B. przemiana wewnętrzna Juranda ze Spychowa – bohater mimo śmierci córki i własnego kalectwa wybaczył swojemu katu, który znęcał się też nad jego dzieckiem.
C. przemiana wewnętrzna Andrzeja Kmicica – pod przybranym nazwiskiem Babinicz odkupuje winy m.in. jako obrońca jasnogórskiego klasztoru, w zasadzce w Pieninach osłania króla własną piersią.

Zadanie 8
A. “Krzyżacy”.
B. “Potop”.
C. “Quo vadis”.

Zadanie 9
A. “Potop”.
B. “Quo vadis”.
C. “Krzyżacy”.

Zadanie 10
A. “Quo vadis”
motyw: zdrada i przebaczenie
bohater: Chilon Chilonides
przykład: był mściwy i bezwzględny, doszedł do wielkich zaszczytów i bogactw poprzez wydawanie chrześcijan, pod wpływem postawy Glaukosa, który wybaczył mu krzywdy, nawrócił się i zginął w męczarniach jako chrześcijanin na rzymskiej arenie

B. “Potop”
motyw: brawurowy czyn
bohater: Andrzej Kmicic
przykład: wysadzenie szwedzkiej armaty, dzięki czemu klasztor jasnogórski został ocalony

C. “Krzyżacy”
motyw: skłonność do stosowania przemocy
bohater: Zygfryd de Lowe
przykład: znęcał się nad Danusią Jurandówną, upokorzył i okaleczył jej ojca