Przystanek matura – lipiec
MAJ 2024
Przystanek matura

Lipiec 2019

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lektura z gwiazdką: Aleksander Fredro “Zemsta”

Zadanie 1
Wydarzenia rozgrywają się na przełomie

A. XVII i XVIII wieku.
B. XVIII i XIX wieku.
C. XVI i XVII wieku.

Zadanie 2
Miejscem wydarzeń jest

A. stare zamczysko.
B. dworek szlachecki.
C. dworek magnacki.

Zadanie 3
Rozpoznaj postać. Dopisz jedną szczególną cechę jej charakteru i podaj konkretny przykład z utworu na jej potwierdzenie.

A. stary sługa Cześnika –
B. syn Rejenta –
C. wdowa –
D. ubogi szlachcic –
E. bratanica Cześnika –

Zadanie 4
Przedstaw w kilku zdaniach, na czym polegał konflikt o mur graniczny.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 5
Przedstaw w kilku zdaniach wątek miłosny.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 6
Przedstaw postać Cześnika Raptusiewicza, odpowiadając na poniższe pytania.

A. stan cywilny –
B. rodzina –
C. wykształcenie –
D. trzy cechy charakteru –
E. charakterystyczne powiedzonko –

Zadanie 7
Przedstaw postać Rejenta Milczka, odpowiadając na poniższe pytania.

A. stan cywilny –
B. rodzina –
C. wykształcenie –
D. trzy cechy charakteru –
E. charakterystyczne powiedzonko –

Zadanie 8
Objaśnij własnymi słowami motto utworu: “Nie masz nic złego, co by się na dobre nie przydało./Bywa z węża dryjakiwe, złe często dobremu okazyję daje”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 9
Na podstawie podanych przykładów określ rodzaj komizmu.

A. “Nic się nie bój, ja za tobą “(Papkin) –
B. spisywanie zeznań murarzy przez Rejenta –
C. sprzeczność między słowami a czynami Papkina –

Zadanie 10
Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

A. język bohaterów zbliżony jest do mowy potocznej.
B. język bohaterów pozbawiony jest bogatej metaforyki.
C. bohaterowie używają przysłów.
D. indywidualizacja języka postaci.
E. język bohaterów jest schematyczny.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
A. stary sługa Cześnika – Dyndalski; niezbyt inteligentny – dyktowanie mu listu.
B. syn Rejenta – Wacław; wytrwały – walczył o szczęście z ukochaną.
C. wdowa – Podstolina; wyrachowana – szuka męża głównie z przyczyn materialnych.
D. ubogi szlachcic – Józef Papkin, pozer- kreuje się na odważnego człowieka.
E. bratanica Cześnika – Klara; bezinteresowna – miłość jest dla niej ważniejsza niż pieniądze.

Zadanie 4
Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek byli sąsiadami mieszkającymi w starym zamku. Pewnego dnia Rejent rozpoczął naprawę muru granicznego, czym wzbudził gniew Raptusiewicza. Wtedy słudzy Cześnika napadli na murarzy. Rejent chcąc zemścić się na Cześniku popsuł jego plany matrymonialne względem Podstoliny.

Zadanie 5
Wacław i Klara obdarzyli się uczuciem, a ponieważ pochodzili ze skłóconych rodów, musieli posłużyć się intrygą, aby zawrzeć małżeństwo. Ich związek zakończył konflikt między zwaśnionymi rodzinami.

Zadanie 6
A. stan cywilny – stary kawaler.
B. rodzina – stryj i prawny opiekun Klary.
C. wykształcenie – nie potrafił czytać i pisać, jest niezbyt błyskotliwy.
D. trzy cechy charakteru – porywczy, gwałtowny, zapalczywy.
E. charakterystyczne powiedzonko – “mocium panie”.

Zadanie 7
A. stan cywilny – wdowiec.
B. rodzina – jest ojcem Wacława.
C. wykształcenie – potrafi czytać i pisać, jest inteligentny i bystry.
D. trzy cechy charakteru – nieszczery, podstępny, obłudny.
E. charakterystyczne powiedzonko – “Niech się dzieje wola nieba,/Z nią się zawsze zgadzać trzeba”.

Zadanie 8
To, co z pozoru wydaje się złe, niemożliwe do osiągnięcia, może doprowadzić do pomyślnego zakończenia sprawy.

Zadanie 9
A. “Nic się nie bój, ja za tobą “(Papkin) – komizm słowny.
B. spisywanie zeznań murarzy przez Rejenta – komizm sytuacji.
C. sprzeczność między słowami a czynami Papkina – komizm postaci.

Zadanie 10
A. P
B. P
C. P
D. P
E. F