Przystanek matura – sierpień
MAJ 2024
Przystanek matura

Sierpień 2019

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lektura z gwiazdką: Bolesław Prus “Lalka”

Zadanie 1
Akcja utworu rozwija się między

A. początkiem 1878 r., a końcem 1890 r.
B. początkiem 1878 r., a końcem 1879 r.
C. początkiem 1877 r., a końcem 1879 r.

Zadanie 2
Wydarzenia rozgrywały się w

A. Warszawie, Paryżu, Petersburgu.
B. Warszawie, Poznaniu, Zasławku.
C. Warszawie, Zasławku, Paryżu.

Zadanie 3
Przyporządkuj bohaterów do klas społecznych.

furman Wysocki, Julian Ochocki, Helena Stawska, Węgiełek, Kazimierz Starski, baron Krzeszowski, Mraczewski, praczki, Michał Szuman, Ignacy Rzecki, Tomasz Łęcki, Marianna

A. arystokracja –
B. mieszczaństwo –
C. biedota –

Zadanie 4
Uzupełnij puste miejsca w zdaniach tak, aby przedstawić romantyczne cechy Stanisława Wokulskiego.

Bohater bierze udział w powstaniu ……………….., za co zostaje zesłany na ……………… Od pierwszego wejrzenia zakochuje się w …………… ………………. Z powodu różnic ……………….. ich miłość była ………………………… Uczucie do wybranki było wszechogarniające i to jemu Wokulski podporządkował swoje życie. Po miłosnym zawodzie chciał popełnić ………………………..

Zadanie 5
Do każdego określenia charakteryzującego Stanisława Wokulskiego dopisz po przykładzie.

A. kapitalista –
B. filantrop –
C. naukowiec –
D. zwolennik asymilacji Żydów –
E. propagator pracy organicznej –

Zadanie 6
Na czym polegał idealizm polityczny Ignacego Rzeckiego?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 7
Na czym polegał idealizm naukowy Juliana Ochockiego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 8
Do poniższych określeń dopisz nazwę warstwy społecznej.

A. ludzie żyjący w nędzy, z której sami nie są w stanie się wydobyć –
B. zamknięta grupa społeczna wiodąca jałowe życie –
C. grupa społeczna zróżnicowana pod względem narodowości, celów i dążeń –

Zadanie 9
Połącz ze sobą

1. Aleje Ujazdowskie.
2. Aleje Jerozolimskie.
3. Krakowskie Przedmieście.
4. Powiśle.

A. sklep Wokulskiego.
B. pałace arystokratów.
C. domy biedoty.
D. kamienice mieszczańskie.

Zadanie 10
Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

A. “Lalka” to powieść realistyczna.
B. W utworze występuje narracja dwugłosowa.
C. Jedną z cech “Lalki” jest “otwarta kompozycja”.
D. Występują szczegółowe i rozbudowane opisy miejsc, osób, przedmiotów, ludzkich zachowań.
E. Świat przedstawiony w powieści jest jednolity.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A. arystokracja – Julian Ochocki, Kazimierz Starski, baron Krzeszowski, Tomasz Łęcki.
B. mieszczaństwo – Helena Stawska, Mraczewski, Michał Szuman, Ignacy Rzecki.
C. biedota – furman Wysocki, Węgiełek, praczki, Marianna.

Zadanie 4
Bohater bierze udział w powstaniu styczniowym, za co zostaje zesłany na Syberię. Od pierwszego wejrzenia zakochuje się w Izabeli Łęckiej. Z powodu różnic społecznych ich miłość była nieszczęśliwa. Uczucie do wybranki było wszechogarniające i to jemu Wokulski podporządkował swoje życie. Po miłosnym zawodzie chciał popełnić samobójstwo.

Zadanie 5
A. właściciel sklepu.
B. pomógł furmanowi Wysockiemu.
C. był słuchaczem Szkoły Przygotowawczej i Szkoły Głównej.
D. sprzedał swój sklep Henrykowi Szlangbaumowi.
E. założył spółkę do handlu tkaninami ze Wschodem.

Zadanie 6
Bohater pozostał wierny idei bonapartyzmu, którą w dzieciństwie wpoił mu ojciec, były żołnierz napoleoński. Ufał w odrodzenie się Polski, tej obiecanej przez Napoleona i wywalczonej przez polskiego żołnierza.

Zadanie 7
Julian Ochocki marzył o maszynach latających. Był wykształcony, skończył studia przyrodnicze i mechaniczne. Za radą Wokulskiego postanowił wyjechać do profesora Geista i poświęcić się pracy naukowej.

Zadanie 8
A. biedota.
B. arystokracja.
C. mieszczaństwo.

Zadanie 9
1 B
2 D
3 A
4 C

Zadanie 10
A. P
B. P
C. P
D. P
E. F