Przystanek matura – lipiec
MAJ 2024
Przystanek matura

Lipiec 2020

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Epika: cechy gatunkowe

Zadanie 1
Wskaż poprawną odpowiedź.

A. utwory epickie najczęściej pisane są prozą, rzadziej wierszem.
B. utwory epickie zawsze pisane są prozą.
C. obydwie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 2
Określ gatunek podanych utworów.

A. “O siewcy” –
B. Ignacy Krasicki “Ptaszki w klatce” –
C. Henryk Sienkiewicz “Latarnik” –
D. Jan Chryzostom Pasek “Pamiętniki” –
E. Homer “Iliada” –

Zadanie 3
Nazwij typy narratora.

A. nie uczestniczy w wydarzeniach, o których opowiada, nie ujawnia swoich odczuć –
B. relacjonuje wydarzenia, w których sam uczestniczył lub których był świadkiem, wyraża swoje myśli i odczucia –

Zadanie 4
Na podstawie poniższego fragmentu utworu Johanna Wolfganga Goethego “Król olszyn” wskaż cechy charakterystyczne dla epiki.

Noc padła na las, las w mroku spał,
Ktoś nocą lasem na koniu gnał,
Tętniło echo wśród olch i brzóz,
Gdy ojciec syna do domu wiózł.

– Cóż tobie, synku, że w las patrzysz tak?
Tam ojcze, on, król olch, daje znak,
Ma płaszcz, koronę i biały tren.
– To mgła, mój synku, albo sen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
Określ, jaka jest to odmiana powieści.

A. przedstawione wydarzenia rozgrywają się w świecie fantastycznym –
B. oprócz bohaterów i zdarzeń fikcyjnych występują postacie i zdarzenia historyczne –
C. prezentuje codzienne życie określonej grupy społecznej –
D. bohaterowie przeżywają liczne przygody, akcja jest dynamiczna –
E. podejmuje temat zbrodni i opisuje metody jej wykrycia –

Zadanie 6
Podaj autorów i tytuły utworów, w których występują ci bohaterowie drugoplanowi.

A. Podkomorzy –
B. Julian Ochocki –
C. Onufry Zagłoba –
D. Miętus –
E. Jagienka Zychówna –

Zadanie 7
Na czym polega przemiana wewnętrzna bohatera?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 8
W życiu którego z bohaterów dokonała się wewnętrzna przemiana i na czym ona polegała?

1. Tomasz Łęcki.
2. Jacek Soplica.
3. Maciej Boryna.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 9
W których utworach należących do epiki popularny był wątek miłosny? Do tytułów utworów dopisz pary bohaterów, których on dotyczył.

A. “Lalka” –
B. “Zbrodnia i kara” –
C. “Quo vadis” –
D. “Potop” –
E. “Chłopi” –

Zadanie 10
Kto pisał utwory należące do epiki?

A. Bolesław Prus.
B. Mikołaj Sęp-Szarzyński.
C. Franciszek Karpiński.
D. Henryk Sienkiewicz.
E. Władysław Stanisław Reymont.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
A. przypowieść.
B. bajka.
C. nowela.
D. pamiętnik.
E. epos.

Zadanie 3
A. narrator trzecioosobowy, abstrakcyjny.
B. narrator pierwszoosobowy, konkretny.

Zadanie 4
czas wydarzeń- noc.
miejsce wydarzeń – las.
bohaterowie – ojciec i syn.
wydarzenie – ucieczka bohaterów przed czyhającym na nich niebezpieczeństwem.

Zadanie 5
A. powieść fantasy.
B. powieść historyczna.
C. powieść obyczajowa.
D. powieść przygodowa.
E. powieść kryminalna.

Zadanie 6
A. Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz”.
B. Bolesław Prus “Lalka”.
C. Henryk Sienkiewicz “Potop”.
D. Witold Gombrowicz “Ferdydurke”.
E. Henryk Sienkiewicz “Krzyżacy”.

Zadanie 7
Bohater pod wpływem silnych przeżyć lub okoliczności, w jakich się znalazł, postanowił zmienić swoje dotychczasowe życie.

Zadanie 8
Jacek Soplica po zamordowaniu Stolnika Horeszki został uznany za zdrajcę przedkładającego interesy i osobiste urazy nad dobro państwa. Gdy uspokoił wzburzone serce, zrozumiał swój błąd i postanowił odpokutować zbrodnię przez przyjęcie postawy pokory i przez służbę dla ojczyzny.

Zadanie 9
A. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski.
B. Sonia Marmieładowa i Rodion Raskolnikow.
C. Ligia i Marek Winicjusz.
D. Oleńka Billewiczówna i Andrzej Kmicic.
E. Jagna Paczesiówna i Antek Boryna.

Zadanie 10
A. D. E

PODZIEL SIĘ: