Przystanek matura – listopad
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Listopad 2020

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Pisanie wypracowania – interpretacja utworu lirycznego

Halina Poświatowska
* * * (Jestem Julią…)

Jestem Julią
mam lat 23
dotknęłam kiedyś miłości
miała smak gorzki
jak filiżanka ciemnej kawy
wzmogła
rytm serca
rozdrażniła
mój żywy organizm
rozkołysała zmysły

odeszła

Jestem Julią
na wysokim balkonie
zawisła
krzyczę wróć
wołam wróć
plamię
przygryzione wargi
barwą krwi

nie wróciła

Jestem Julią
mam lat tysiąc
żyję –

PYTANIE 1
Postaw tezę interpretacyjną.

ODPOWIEDŹ: Z powodu utraty miłości człowiek skazany jest na rozpacz.
………………………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIE 2
Określ osobę mówiącą w wierszu.

ODPOWIEDŹ: Podmiot liryczny wypowiada się w 1 osobie liczby pojedynczej.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIE 3
Określ adresata wiersza.

ODPOWIEDŹ: Adresatem wiersza mogą być ludzie, którzy doświadczyli cierpienia z powodu utraty miłości.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE 4
Opisz sytuację liryczną.

ODPOWIEDŹ: Bohaterką wiersza jest młoda dziewczyna. Kiedyś była w kimś zakochana. Ale wybranek odszedł. Bohaterka w żarliwy sposób zwraca się do niego z prośbą o jego powrót. Bez skutku. Dziewczyna czuje gorycz, która jej się kojarzy za smakiem kawy, i gwałtowne bicie serca. Przez bolesne doświadczenie czuje się stara.

PYTANIE 5
Jaka jest kompozycja utworu?

ODPOWIEDŹ: Wiersz ma budowę stroficzną, ale nieregularną.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE 6
Co jest tematem utworu?

ODPOWIEDŹ: Tematem utworu jest miłość. To uczucie wiąże się dla bohaterki z goryczą, wzmożonym rytmem serca, rozdrażnieniem żywego organizmu, rozkołysaniem zmysłów, cierpieniem. Uczucie to jest mieszaniną doznań przyjemnych i niemiłych.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE 7
Wskaż konteksty interpretacyjne.

ODPOWIEDŹ:
A. kontekst literacki
William Szekspir “Romeo i Julia”. Julia kochała Romea i pomimo przeszkód ze strony ich zwaśnionych rodzin była to miłość odwzajemniona, aczkolwiek to uczucie zakończyło się dla bohaterów śmiercią.

B. kontekst literacki
Adam Mickiewicz IV część “Dziadów”. Bohaterem jest Gustaw, który po odtrąceniu przez wybrankę doświadcza rozmaitych emocji, jak rozpacz, gniew, oburzenie, egzaltacja, czy wreszcie uwielbienie i tkliwość, którymi obdarza ukochaną.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIE 8
Jaki jest wniosek.

ODPOWIEDŹ: Miłość to uczucie, które może w zakochanej osobie wywoływać rozmaite emocje. Uczucie to ma niebagatelny wpływa na życie człowieka.

PODZIEL SIĘ: