Przystanek matura – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Marzec 2021

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Wypowiedź ustna: W jaki sposób mogą być ukazani małżonkowie? Odpowiedz na pytanie, interpretując obraz Jana van Eycka “Portret małżonków Arnolfinich” (1434) i wybranego tekstu literackiego.

portret-malzonkow-arnolfinichZDJĘCIE OBRAZU: “Portret małżonków Arnolfinich”

PYTANIE 1
Sformułuj tezę interpretacyjną.

ODPOWIEDŹ
Przykładowa teza

Małżonkowie mogą być ukazani jako ludzie darzący się miłością.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
PYTANIE 2
Określ kontekst kulturowy epoki, w której obraz został namalowany.

ODPOWIEDŹ
Obraz został namalowany w 1434 roku. Była to epoka średniowiecza. I chociaż ten czas w sztuce kojarzy się z tematyką religijną, to w tym przypadku artysta ukazał w swoim dziele doczesne życie ludzi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
PYTANIE 3
W jakiej konwencji obraz został namalowany?

ODPOWIEDŹ
Obraz został namalowany w konwencji realistyczno-symbolicznej.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
PYTANIE 4
Określ temat dzieła.

ODPOWIEDŹ
Na obrazie została przedstawiona para młodych ludzi w momencie zaślubin. Kobieta ubrana jest w zieloną, powłóczystą, pofałdowaną suknię. Strój mężczyzny składa się z granatowej szaty i wysokiego czarnego kapelusza z szerokim rondem. Małżonkowie znajdują się w bogato wyposażonym mieszkaniu, w którym dostrzec można: łoże pod baldachimem przykryte czerwoną narzutą, żyrandol, lustro, drewnianą skrzynię, na której leżą owoce, wiszące na ścianie różaniec i miotełkę. Warto zwrócić uwagę, że przedmioty zobrazowane na płótnie, zgodnie z tendencją epoki, mają charakter symboliczny. Na przykład: miotełka oznacz czystość, różaniec – wstrzemięźliwość, a łoże – akt zjednoczenia się małżonków. Uwidoczniony na obrazie pies jest symbolem wierności małżeńskiej.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
PYTANIE 5
Objaśnij tytuł dzieła.

ODPOWIEDŹ
Tytuł dzieła nawiązuje do sytuacji, w jakiej znaleźli się bohaterowie, czyli zawarcia przez nich sakramentu małżeństwa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
PYTANIE 6
Określ kolorystykę obrazu.

ODPOWIEDŹ
Kolorystyka obrazu jest stonowana. Dominują takie barwy jak: czerwień, brąz, zieleń, granat, czerń.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
PYTANIE 7
Określ nastrój obrazu

ODPOWIEDŹ
Nastrój obrazu jest podniosły, co koresponduje z przedstawioną sytuacją.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
PYTANIE 8
Wskaż inny tekst literacki.

ODPOWIEDŹ
W noweli “Kamizelka” Bolesława Prusa mamy przedstawione małżeństwo. Są to ludzie przeciętni, ciężko pracujący na swoje utrzymanie, ale zadowoleni z życia i szczęśliwi. Nieuleczalna choroba męża pokazała siłę miłości, jaka łączyła małżonków. Ich uczucie nie było burzliwe, ale pełne wzajemnej troski i poświęcenia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
PYTANIE 9
Jaki jest wniosek?

ODPOWIEDŹ
Małżonkowie powinni się wspierać. Dbać o swoje potrzeby. Małżonkowie są za siebie odpowiedzialni.

PODZIEL SIĘ: