Przystanek matura – maj
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Maj 2021

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lektury z gwiazdką: średniowiecze, renesans, oświecenie – podstawowe informacje

Zadanie 1
Pieśń należy do

A. liryki
B. epiki
C. dramatu

Zadanie 2
Fraszka należy do

A. epiki
B. dramatu
C. liryki

Zadanie 3
Tren należy do literatury

A. fantastycznej
B. funeralnej
C. fikcyjnej

Zadanie 4
Bajka to gatunek

A. synestezyjny
B. symboliczny
C. synkretyczny

Zadanie 5
“Bogurodzica” to

A. fraszka
B. pieśń
C. lament

Zadanie 6
“O żywocie ludzkim” to
A. pieśń
B. fraszka
C. bajka

Zadanie 7
“Nie porzucaj nadzieje…” to

A. sonet
B. dramat
C. pieśń

Zadanie 8
“Kruk i lis” to

A. bajka
B. baśń
C. legenda

Zadanie 9
Refleksje nad ludzkim życiem to tematyka

A. bajek
B. pieśni
C. legend

Zadanie 10
Krytyka ludzkich wad to tematyka

A. bajek
B. fraszek
C. pieśni

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: