Przystanek matura – czerwiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Czerwiec 2021

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lektury z gwiazdką z romantyzmu – podstawowe informacje

Zadanie 1
Określ gatunki poniższych utworów.

A. II część “Dziadów” to tragedia/dramat romantyczny.
B. “Pan Tadeusz” to epopeja/powieść.
C. III część “Dziadów” to dramat romantyczny/komedia.
D. “Zemsta” to dramat/komedia.

Zadanie 2
Wskaż bohaterów w III części “Dziadów”

A. Senator, Widmo Złego Pana, Pelikan, ksiądz Piotr.
B. Tomasz, Żegota, ksiądz Lwowicz, Rejent.
C. Konrad, ksiądz Piotr, Senator, pani Rollison.

Zadanie 3
Wskaż bohaterów w “Panu Tadeuszu”

A. Tadeusz, Zosia, Telimena, Sędzia Soplica.
B. Telimena, Stolnik Horeszko, Papkin, Gerwazy.
C. Konrad, Jacek Soplica, Ewa Horeszkówna, Hrabia.

Zadanie 4
Wskaż bohaterów w “Zemście”

A. Telimena, Podstolina, Klara, Zosia.
B. Cześnik Raptusiewicz, Rejent Milczek, Wacław, Podstolina.
C. Papkin, Dyndalski, Asesor, Maciej Dobrzyński.

Zadanie 5
Wskaż bohaterów w II części “Dziadów”

A. Guślarz, pasterka Zosia, Jankiel, Żegota.
B. Guślarz, Chór, Józio i Rózia, pasterka Zosia.
C. Klara, Telimena, Podstolina, Widmo Złego Pana.

Zadanie 6
Wskaż motywy występujące w II części “Dziadów”

A. ludowy obrzęd.
B. przyroda.
C. wina i kara.
D. władza.
E. cierpienie.

Zadanie 7
Wskaż motywy występujące w “Zemście”

A. ludzkie wady.
B. walka o wolność.
C. miłość.
D. dzieciństwo.
E. sąsiedzka niezgoda.

Zadanie 8
Wskaż motywy występujące w III części “Dziadów”

A. przemiana wewnętrzna bohatera.
B. walka o wolność.
C. nieszczęśliwa miłość.
D. cierpienie.
E. podróż.

Zadanie 9
Wskaż motywy występujące w “Panu Tadeuszu”

A. przyroda.
B. samotność.
C. tradycje szlacheckie.
D. wędrówka.
E. zemsta.

Zadanie 10
Romantyzm, z którego pochodzą powyższe utwory obejmuje okres

A. od 1800 roku do 1831 roku.
B. od 1822 roku do 1863 roku.
C. od 1822 roku do 1848 roku.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. dramat romantyczny.
B. epopeja.
C. dramat romantyczny.
D. komedia.

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A C E

Zadanie 7
A C E

Zadanie 8
A B D

Zadanie 9
A C E

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: