Przystanek matura – sierpień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Sierpień 2021

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lektury z gwiazdką z dwudziestolecia międzywojennego- podstawowe informacje

Zadanie 1
Wskaż szereg zawierający bohaterów “Ferdydurke” W. Gombrowicza.

A. Józio Kowalski, profesor Pimko, Młodziakowie, Hurleccy.
B. Młodziakowie, Hurleccy, Cezary Baryka, Zenon Ziembiewicz.
C. profesor Pimo, Józio Kowalski, Młodziakowie, Niechcicowie.

Zadanie 2
Wskaż szereg zawierający bohaterów “Sklepów cynamonowych” B. Schulza.

A. Józef, Jakub, Adela.
B. Adela, Jakub, Elżbieta.
C. Józef, Adela, Karolina.

Zadanie 3
Pojęcia: “gęba”, “upupić” występują w

A. “Sklepach cynamonowych”.
B. “Ferdydurke”.
C. “Przedwiośniu”.

Zadanie 4
Wydarzenia przedstawione w “Ferdydurke” W. Gombrowicza rozgrywają się

A. w szkole, w rodzinie ziemiańskiej, w rodzinie mieszczańskiej.
B. w rodzinie mieszczańskiej, w szkole.
C. w rodzinie ziemiańskiej, w rodzinie mieszczańskiej.

Zadanie 5
W “Ferdydurke” W. Gombrowicza można wyróżnić cechy

A. parodii, groteski.
B. powiastki filozoficznej, groteski, parodii.
C. groteski, powiastki filozoficznej.

Zadanie 6
Wydarzenia w “Sklepach cynamonowych” B. Schulza przedstawione są w sposób

A. realistyczny.
B. oniryczny.
C. oniryczny i realistyczny.

Zadanie 7
W “Sklepach cynamonowych” B. Schulza opozycją do pojęcia ‘dom’ jest

A. miasto.
B. kosmos.
C. wieś.

Zadanie 8
W “Sklepach cynamonowych” B. Schulza bogactwo i różnorodność świata symbolizuje

A. labirynt.
B. romb.
C. wielokąt.

Zadanie 9
Narrator powieści “Ferdydurke” W. Gombrowicza

A. należy do świata przedstawionego.
B. nie należy do świata przedstawionego.
C. wypowiada się w liczbie mnogiej.

Zadanie 10
Narrator w “Sklepach cynamonowych” B. Schulza

A. został obdarzony cechami postaci wszechwiedzącej.
B. nie został obdarzony cechami postaci wszechwiedzącej.
C. wypowiada się w imieniu postaci pierwszoplanowej.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: