Przystanek matura – październik
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Październik 2021

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Pojęcia charakterystyczne dla literatury antycznej

Zadanie 1
Obrazowanie rzeczywistości, przedstawienie prawdopodobnego bohatera, z którym odbiorca może się utożsamić to

A. monetyzm.
B. mimesis.
C. mesjanizm.

Zadanie 2
Odpowiedniość formy i stylu dzieła do treści to

A. decorum.
B. dekoracja.
C. dominacja.

Zadanie 3
Dwie równorzędne racje, między którymi bohater musi dokonać wyboru to

A. konflikt tragiczny.
B. konflikt między bohaterami występującymi w utworze.
C. konflikt między Chórem a bohaterem głównym.

Zadanie 4
Nieświadome postępowanie bohatera przybliżało jego klęskę, której starał się zapobiec to

A. ironia dramatyczna.
B. ironia tragiczna.
C. ironia heroiczna.

Zadanie 5
Bohater nie może uniknąć przeznaczenia to

A. tragedia.
B. dramat.
C. tragizm.

Zadanie 6
Rozbudowana apostrofa otwierająca epos to

A. inwokacja.
B. inwersja.
C. anafora.

Zadanie 7
“Szybkonogi Achiles”, “Hektor potężny” to przykłady epitetów

A. epickich.
B. stałych.
C. starożytnych.

Zadanie 8
Zwiększenie napięcia u czytelnika poprzez opóźnianie bądź zatrzymanie akcji utworu to

A. retrospekcja.
B. reaktywacja.
C. retardacja.

Zadanie 9
Rozbudowane porównania tworzące plastyczny obraz to porównania

A. homeryckie.
B. epickie.
C. patetyczne.

Zadanie 10
Kompilacja dwóch filozofii: stoicyzmu i epikureizmu to

A. platonizm.
B. arystotelizm.
C. horacjanizm.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: