Przystanek matura – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Grudzień 2021

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Pojęcia charakterystyczne dla literatury średniowiecznej

Zadanie 1
Twórcy piszący w średniowieczu

A. pozostawali w ukryciu za swoimi dziełami.
B. podpisywali swoje dzieła tylko imieniem.
C. podpisywali swoje dzieła tylko nazwiskiem.

Zadanie 2
Literatura podejmowała te same motywy co filozofia i sztuka, czyli miała charakter

A. parenetyczny.
B. uniwersalny.
C. religijny.

Zadanie 3
Teksty poza znaczeniem dosłownym miały ukryte przesłanie, czyli ich charakter był

A. religijny.
B. dydaktyczny.
C. alegoryczny.

Zadanie 4
Literatura wyrażała ideologię epoki, czyli miała charakter

A. religijny.
B. uniwersalny.
C. parenetyczny.

Zadanie 5
Literatura pouczała jak żyć, aby po śmierci zasłużyć na zbawienie, czyli miała charakter

A. dydaktyczny.
B. anonimowy.
C. religijny.

Zadanie 6
Literatura wskazywała wzorce osobowe godne naśladowania, czyli miała charakter

A. uniwersalny.
B. parenetyczny.
C. alegoryczny.

Zadanie 7
Bohaterem literackim, który reprezentuje wzór ascety jest

A. hrabia Roland w “Pieśni o Rolandzie”.
B. św. Aleksy w “Legendzie o świętym Aleksym”.
C. Tristan w “Dziejach Tristana i Izoldy”.

Zadanie 8
Bohaterem literackim, który reprezentuje wzór rycerza jest

A. św. Franciszek w “Kwiatkach świętego Franciszka”.
B. Bolesław Chrobry w “Kronice polskiej” Galla Anonima.
C. hrabia Roland w “Pieśni o Rolandzie”.

Zadanie 9
Bohaterem literackim, który reprezentuje wzór władcy jest

A. Karol Wielki w “Pieśni o Rolandzie”.
B. Tristan w “Dziejach Tristana i Izoldy”.
C. święty Aleksy w “Legendzie o świętym Aleksym”.

Zadanie 10
Bohaterką literacką, która reprezentuje wzór damy serca jest

A. Maryja z “Lamentu świętokrzyskiego”.
B. Izolda z “Dziejów Tristana i Izoldy”.
C. Dulcynea z Toboso z “Don Kochota”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: