Przystanek matura – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Luty 2022

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Pojęcia charakterystyczne dla literatury renesansowej

Zadanie 1
Poeci renesansowi tworzyli swoje utwory

A. “na chwałę Boga”.
B. dzięki którym chcieli pozostać w pamięci u potomnych.
C. w celu uzyskania uznania w środowisku artystów.

Zadanie 2
Literatura opiewała uroki życia, czyli miała charakter

A. irracjonalny.
B. religijny.
C. świecki.

Zadanie 3
Literatura prezentowała wzorce godne naśladowania, czyli miała charakter

A. parenetyczny.
B. symboliczny.
C. alegoryczny.

Zadanie 4
Literatura wyrażała światopogląd epoki, czyli koncentrowała się na

A. zagadnieniach metafizycznych.
B. doświadczeniach i przeżyciach człowieka.
C. problematyce mistycznej.

Zadanie 5
Teksty literackie były tworzone

A. w językach narodowych.
B. wyłącznie w języku łacińskim.
C. tylko w językach łacińskim i greckim.

Zadanie 6
Literatura tworzona zgodnie z zasadami sztuki poetyckiej czerpała ze wzorców gatunkowych

A. średniowiecza.
B. antyku.
C. poezji dworskiej.

Zadanie 7
Cechą literatury renesansowej było

A. łączenie antycznych inspiracji z myślą chrześcijańską.
B. wyłączne nawiązywanie do wzorców antycznych.
C. tylko uwzględnienie ideałów chrześcijańskich.

Zadanie 8
Bohater literacki pracujący i odpoczywający w zgodzie z rytmem natury reprezentuje wzór

A. dworzanina.
B. szlachcica ziemianina.
C. patrioty.

Zadanie 9
Bohater literacki mający rozległą wiedzę w wielu dziedzinach nauki reprezentuje wzór

A. humanisty.
B. szlachcica ziemianina.
C. patrioty.

Zadanie 10
Bohater literacki przedkładający interes ojczyzny nad własny reprezentuje wzór

A. szlachcica ziemianina.
B. humanisty.
C. patrioty.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: