Przystanek matura – sierpień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Sierpień 2022

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Malarstwo – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Motyw Deesis charakterystyczny jest dla

A. średniowiecza.
B. renesansu.
C. oświecenia.

Zadanie 2
Połączenie motywów chrześcijańskich z mitologicznymi charakterystyczne jest dla

A. oświecenia.
B. renesansu.
C. antyku.

Zadanie 3
Portrety trumienne charakterystyczne są dla

A. średniowiecza.
B. romantyzmu.
C. baroku.

Zadanie 4
Tematyka mitologiczna, historyczna to cecha

A. ekspresjonizmu.
B. klasycyzmu.
C. impresjonizmu.

Zadanie 5
Nastrojowość, dynamika kompozycji, bogactwo kolorystyki to cecha

A. romantyzmu.
B. realizmu.
C. naturalizmu.

Zadanie 6
Ukazanie życia codziennego człowieka w jego środowisku to cecha

A. realizmu.
B. romantyzmu.
C. dekadentyzmu.

Zadanie 7
Tworzenie pod wpływem chwilowych nastrojów i przelotnych wrażeń to cecha

A. naturalizmu.
B. impresjonizmu.
C. symbolizmu.

Zadanie 8
Przedstawianie świata przez pryzmat silnych emocji to cecha

A. klasycyzmu.
B. gotyku.
C. ekspresjonizmu.

Zadanie 9
Przedstawianie rzeczywistości w zgeometryzowanych kształtach to cecha

A. futuryzmu.
B. kubizmu.
C. dadaizmu.

Zadanie 10
Rezygnacja z bezpośrednich odniesień do form lub przedmiotów rzeczywistych to cecha

A. hiperrealizmu.
B. pop-art.
C. abstrakcjonizmu.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: