Przystanek matura – wrzesień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Wrzesień 2022

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Testy historycznoliterackie – ogólne przykłady

WIĄZKA 1
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wykonaj znajdujące się zadania.

Jan Kochanowski
„Czego chcesz od nas, Panie…” (fragment)

Tyś Pan wszystkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

Zadanie 1
Utwór Jana Kochanowskiego należy do

A. epiki.
B. liryki.
C. dramatu.

Zadanie 2
W utworze występuje nawiązanie do

A. biblijnego opisu stworzenia świata.
B. mitologicznego opisu stworzenia świata.
C. biblijnego opisu końca świata.

Zadanie 3
W utworze przywołany został motyw Boga jako

A. sprawiedliwego sędziego.
B. nieustraszonego wojownika.
C. artysty.

Zadanie 4
Motyw, o którym powyżej mowa, był popularny w

A. baroku.
B. średniowieczu.
C. renesansie.

Zadanie 5
Kontekst, o którym mowa w wierszu, odnaleźć można w

A. ”Księdze Hioba”.
B. „Księdze Rodzaju”.
C. „Pieśniach nad Pieśniami”.

WIĄZKA 2
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wykonaj znajdujące się zadania.

Tadeusz Nowak
„Psalm o powrocie”

I wróci Odys wróci do Itaki
od żywej kości dech mieczem odetnie
policzy owce i na niebie ptaki
siądzie i morze zamiast niego westchnie

A po tym morzu czerwonym jak wino
ślepca spod Troi wiodą białe żagle
Zmarli aż do nas z jego pieśni płyną
podobni do mnie i do ciebie nagle

Od zmarłych dzieli nas zwierciadło tarczy
Stojąc przed tarczą rozczesują włosy
kobiety nasze Obok nich pies warczy
na hełm z którego wyciągamy losy

Kobiety nasze To im zwiastowano
syna w kapliczce obok każdej drogi
Odchodzą chłopcy z karabinem rano
całując starcom poranione nogi

I wróci Odys wróci do Itaki
spod jego dłoni szare drzewko tryśnie
O tym nam mówią na niebiosach znaki
i w zżółkłe księgi spadające liście.

Zadanie1
W wierszu został przywołany bohater znany z literatury

A. średniowiecznej.
B. renesansowej.
C. antycznej.

Zadanie 2
Bohater, o którym mowa w wierszu, jest symbolem

A. niepoddawania się mimo przeciwności losu.
B. poświęcenia się dla dobra ludzkości.
C. człowieka walczącego o niepodległość ojczyzny.

Zadanie 3
W wierszu Tadeusza Nowaka

A. podkreślona została odrębność ludzkich losów.
B. uwidocznione zostało podobieństwo losów ludzi na przestrzeni wieków.
C. podmiot liryczny przedstawia dzieje człowieka żyjącego w starożytności.

Zadanie 4
W wierszu Tadeusza Nowaka nie występują

A. epitety.
B. metafory.
C. anafory.

Zadanie 5
Tadeusz Nowak posłużył się psalmem, ponieważ jego utwór

A. odwołuje się do czasów antycznych.
B. ma charakter modlitewny.
C. poprzez budowę przypomina biblijny gatunek.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

WIĄZKA 1

Zadanie 1
B

Zadanie2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

WIĄZKA 2

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

PODZIEL SIĘ: