Przystanek matura – październik
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Październik 2022

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Antyk – ogólne wiadomości o epoce

Zadanie 1
Antyk należy do

A. renesansu.
B. średniowiecza.
C. starożytności.

Zadanie 2
Spokój, życie zgodne z naturą i rozumem to poglądy głoszone przez

A. stoików.
B. epikurejczyków.
C. sceptyków.

Zadanie 3
Celem życia jest szczęście, cieszenie się każdą chwilą to poglądy głoszone przez

A. sceptyków.
B. stoików.
C. epikurejczyków.

Zadanie 4
Do gatunków literackich uprawianych w antyku nie należała

A. komedia.
B. tragedia.
C. ballada.

Zadanie 5
Bohaterem literackim w utworach antycznych nie był

A. święty.
B. tułacz.
C. buntownik.

Zadanie 6
Przykładowym archetypem wywodzącym się z antyku jest

A. cierpiąca matka.
B. memento mori.
C. etos spiskowca.

Zadanie 7
Przykładowym toposem wywodzącym się z antyku jest

A. życie w konspiracji.
B. życie jako wędrówka.
C. żarliwość religijna.

Zadanie 8
Mitologizmem nie jest

A. wdowi grosz.
B. pięta Achillesa.
C. jabłko niezgody.

Zadanie 9
Jedną z cech literatury antycznej była zasada

A. anonimowości.
B. decorum.
C. manieryzmu.

Zadanie 10
Do utworów literatury antycznej nie należy

A. ”Iliada” Homera.
B. „Antygona” Sofoklesa.
C. „Skąpiec” Moliera.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: