Przystanek matura – listopad
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Listopad 2022

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Testy historycznoliterackie – ogólne przykłady

WIĄZKA 1
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wykonaj znajdujące się zadania.

„Lament świętokrzyski” (fragment)

Posłuchajcie, bracia miła,
Kcęć wam skorżyć krwawą głowę;
Usłyszycie moj zamętek,
Jen mi się zstał w Wielki Piątek.
[…]
Synku miły i wybrany,
Rozdziel z matką swoją rany;
A wszakom cię, Synku miły, w swem sercu nosiła,
A takież tobie wiernie służyła.
Przemów k matce, bych się ucieszyła,
Bo już jidziesz ode mnie, moja nadzieja miła.

Zadanie 1
Utwór ten, to

A. tren.
B. elegia.
C. lament.

Zadanie 2
Bohaterką liryczną utworu jest

A. Maryja niezadowolona ze swojego życia.
B. Maryja opłakująca śmierć Syna.
C. Maryja mająca pretensje do ludzi.

Zadanie 3
W utworze występują

A. neologizmy.
B. archaizmy.
C. biblizmy.

Zadanie 4
W utworze występuje motyw

A. Stabat Mater Dolorosa.
B. Maryi Pośredniczki.
C. Maryi Przewodniczki.

Zadanie 5
Kontekst, o którym mowa w utworze, można odnaleźć w osobie

A. Jadwigi Barykowej z powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
B. Heleny Stawskiej z powieści „Lalka” Bolesława Prusa.
C. pani Rollison z dramatu romantycznego III część „Dziadów” Adama Mickiewicza.

WIĄZKA 2
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wykonaj znajdujące się zadania.

„Legenda o św. Aleksym” (fragment)

A gdy Bogu duszę dał,
Tu się wielki dziw zstał:
Samy zwony zwoniły,
Wsztki, co w Rzymie były.
[…]
Więc tu papież z kardynały,
Cesarz z swymi kapłany
Szli są k niemu z chorągwiami,
[…]
Tu więc była ludzi siła,
Silno wielka ciszczba była.
Kogokole para zaleciała
Od tego świętego ciała,
Który le chorobę miał,
Natemieście zdrow ostał.

Zadanie 1
Utwór jest przykładem dzieła

A. historiograficznego.
B. hagiograficznego.
C. lirycznego.

Zadanie 2
Bohaterem utworu jest

A. rycerz.
B. władca.
C. święty.

Zadanie 3
W powyższym fragmencie zostały przedstawione

A. cuda mające miejsce po śmierci Aleksego.
B. cuda dokonujące się za życia Aleksego.
C. uroczystości pogrzebowe Aleksego.

Zadanie 4
W utworze występuje motyw

A. media tempora.
B. artes liberales.
C. ars bene moriendi.

Zadanie 5
Kontekst, o którym mowa w utworze, można odnaleźć w

A. wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny „Opowieść małżonki świętego Aleksego”.
B. wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Modlitwa do Bogarodzicy”.
C. filmie „Pasja” w reżyserii Mela Gibsona.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

WIĄZKA 1

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

WIĄZKA 2

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

PODZIEL SIĘ: