Przystanek matura – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Grudzień 2022

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Testy historycznoliterackie – ogólne przykłady

WIĄZKA 1
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wykonaj znajdujące się zadania.

Jan Kochanowski „Nie porzucaj nadzieje…” (fragment)

Nic wiecznego na świecie:
radość się z troską plecie,
a kiedy jedna weźmie moc nawiętszą,
wtenczas masz ujźrzeć odmianę naprędszą.
[…]
Lecz na szczęście wszelakie
serce ma być jednakie;
bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,
to da, to weźmie, jako się jej widzi.

Zadanie 1
Utwór ten jest przykładem

A. sielanki.
B. pieśni.
C. ody.

Zadanie 2
Utwór jest przykładem wiersza

A. sylabicznego.
B. asylabicznego.
C. wolnego.

Zadanie 3
Przedstawione w utworze życie człowieka

A. cechuje się stałością.
B. jest wieczną wędrówką.
C. jest kapryśne i zmienne.

Zadanie 4
W utworze znajduje się odwołanie do

A. epikureizmu.
B. egzystencjalizmu.
C. stoicyzmu.

Zadanie 5
Odniesienie się do Fortuny to przykład kontekstu

A. biblijnego.
B. mitologicznego.
C. politycznego.

WIĄZKA 2
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wykonaj znajdujące się zadania.

Jan Kochanowski „Pieśń o spustoszeniu Podola” (fragment)

Wsiadamy! Czy nas półmiski trzymają?
Biedne półmiski, czego te czekają?
To pan, i jadać na śrebrze godniejszy,
komu żelazny Mars będzie chętniejszy.

Skujmy talerze na talery, skujmy,
a żołnierzowi pieniądze gotujmy!
Inszy to darmo po drogach miotali,
a my nie damy, bychmy w cale trwali?

Zadanie 1
Przyczyną napisania utworu było wydarzenie

A. historyczne.
B. obyczajowe.
C. fikcyjne.

Zadanie 2
Fragment utworu ma cechy

A. retoryki.
B. reportażu.
C. felietonu.

Zadanie 3
We fragmencie utworu dominuje funkcja

A. poetycka.
B. informacyjna.
C. impresywna.

Zadanie 4
W utworze występuje motyw

A. przyrody.
B. troski o losy kraju.
C. psychomachii.

Zadanie 5
Obywatelska i patriotyczna refleksja jest obecna w takim utworze Jana Kochanowskiego, jak

A. ”Czego chcesz od nas, Pani…”
B. „Na lipę”.
C. „Powrót posła”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

WIĄZKA 1

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

WIĄZKA 2

Zadanie 1
A

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

PODZIEL SIĘ: