Przystanek matura – styczeń
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Styczeń 2023

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Średniowiecze – ogólne wiadomości o epoce

Zadanie 1
Średniowiecze można scharakteryzować jako epokę

A. rozumu i nauki.
B. wiary i intuicji.
C. nauki i irracjonalizmu.

Zadanie 2
Do pojęć charakterystycznych dla średniowiecza nie należało pojęcie

A. humanizm.
B. teocentryzm.
C. uniwersalizm.

Zadanie 3
Tomizm zakładał m.in.

A. cieszenie się każdą chwilą w życiu.
B. hierarchię i pośrednictwo.
C. dualizm.

Zadanie 4
Augustynizm zakładał m.in.

A. dualizm.
B. życie zgodne z naturą.
C. hierarchię i pośrednictwo.

Zadanie 5
Do gatunków literackich uprawianych w średniowieczu nie należał

A. lament.
B. epos rycerski.
C. poemat dygresyjny.

Zadanie 6
Literatura średniowieczna nie była

A. parenetyczna.
B. uniwersalna.
C. skoncentrowana na życiu doczesnym.

Zadanie 7
Wzór osobowy ascety reprezentuje

A. Roland.
B. św. Aleksy.
C. Tristan.

Zadanie 8
Wzór osobowy rycerza reprezentuje

A. św. Franciszek.
B. św. Aleksy.
C. Roland.

Zadanie 9
Wzór osobowy władcy reprezentuje

A. Lancelot.
B. Bolesław Krzywousty.
C. Zawisza Czarny.

Zadanie 10
Popularny motyw w literaturze i sztuce średniowiecza to

A. danse macabre.
B. złoty środek.
C. umiłowanie życia doczesnego.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: