Przystanek matura – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Marzec 2023

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Barok – ogólne wiadomości o epoce

Zadanie 1
Barok można scharakteryzować jako epokę

A. rozumu i nauki.
B. wiary i intuicji.
C. nauki i irracjonalizmu.

Zadanie 2
Do pojęć charakterystycznych dla baroku nie należy pojęcie

A. marinizm.
B. metafizyka.
C. utylitaryzm.

Zadanie 3
Sarmatyzm zakładał m.in.

A. nadawanie codziennym czynnościom i zwyczajom cech rytuału.
B. przekonanie o wyższości polskiej szlachty nad innymi warstwami społecznymi.
C. rozwój sztuki religijnej.

Zadanie 4
Kontrreformacja zakładała m.in.

A. działania podjęte przez Kościół katolicki, mające na celu zwalczenie reformacji.
B. naukę o relacji między człowiekiem a Bogiem.
C. wobec ułomności umysłu religia jest najbardziej prawdopodobną drogą do prawdy.

Zadanie 5
Do gatunków literackich uprawianych w baroku nie zaliczymy

A. sonetu.
B. pamiętnika.
C. powieści.

Zadanie 6
Literatura barokowa nie była

A. metafizyczna.
B. szlachecko-ziemiańska.
C. anonimowa.

Zadanie 7
Wykształcony, znający języki obce, to wzór osobowy

A. szlachcica sarmaty.
B. dworzanina.
C. szlachcica – żołnierza i obywatela.

Zadanie 8
Patriota, tradycjonalista, ale też awanturnik, to wzór osobowy

A. dworzanina.
B. humanisty.
C. szlachcica sarmaty.

Zadanie 9
Walczy o ojczyznę, wiarę i tradycję, to wzór osobowy

A. buntownika.
B. idealisty.
C. szlachcica – żołnierza i obywatela.

Zadanie 10
W baroku nie tworzył

A. Andrzej Frycz Modrzewski.
B. Jan Andrzej Morsztyn.
C. Jan Chryzostom Pasek.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: