Przystanek matura – październik
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Październik 2023

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przykładowe zadania do testu historycznoliterackiego: Sofokles „Antygona” (fragment)

Sofokles
„Antygona” (fragment)

KREON

Dziewka ta jedną splamiła się winą
Rozkazy dane obchodząc i łamiąc,
Teraz przed drugim nie sroma się gwałtem,
Z czynu się chełpi i nadto urąga.
Lecz nie ja mężem, lecz ona by była,
Gdyby postępek ten jej uszedł płazem.
Ale czy z siostry, czy choćby i bliższej
Krwią mi istoty ona pochodziła,
Ona i siostra nie ujdą przenigdy
Śmierci straszliwej; bo i siostrę skarcę,
Że jej spólniczką była w tym pogrzebie.
Wołać mi tamtą, którą co dopiero
Widziałem w domu zmieszaną, szaloną.
Tak duch zazwyczaj tych zdradza, co tajnie
Się dopuścili jakiegoś występku.
Wstręt zaś ja czuję przeciw tym złoczyńcom,
Którzy swe grzechy chcą potem upiększać.

Zadanie 1
Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Przytoczona wypowiedź Kreona odnosi się do postępku Antygony.
B. Kreon w swojej wypowiedzi nawiązuje do decyzji Jokasty.

Zadanie 2
Dokończ podane poniżej zdanie.

Kreon dla Antygony był jej

A. ojcem.
B. bratem.
C. wujem.

Zadanie 3
Jaki rozkaz wydany przez Kreona złamała Antygona?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Zadanie 4
Rozstrzygnij, czy Kreon kierował się sercem, czy rozumem. Uzasadnij swoje stanowisko.

Rozstrzygnięcie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
Dokończ podane poniżej zdanie.

Kreon chciał być władcą

A. wyrozumiałym.
B. przychylnym.
C. sprawiedliwym.

Zadanie 6
Dokończ podane poniżej zdanie.

W wypowiedzi Kreona dominuje funkcja

A. ekspresywna.
B. impresywna.
C. poetycka.

Zadanie 7
Rozstrzygnij, czy Kreon obawiał się utraty swojego autorytetu. Uzasadnij swoje stanowisko.

Rozstrzygnięcie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 8
Jakie konsekwencje dla najbliższych Kreona przyniosła jego decyzja?

A. Hajmon – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Eurydyka – …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..

Zadanie 9
Dokończ podane poniżej zdanie.

„Antygona” Sofoklesa to

A. pieśń.
B. tragedia antyczna.
C. epos.

Zadanie 10
W którym utworze występuje motyw władcy?

A. William Szekspir „Makbet”.
B. „Kwiatki świętego Franciszka”.
C. Molier „Skąpiec”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. P
B. F

Zadanie 2
C

Zadanie 3
Kreon uznał Polinejkesa za zdrajcę i zakazał grzebania jego zwłok, ale bohaterka pochowała swojego brata.

Zadanie 4
Kreon kierował się rozumem.
Uważał, że ważniejsze jest prawo państwowe, a zdrajcy nie należy się godny pochówek.

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
Tak. Kreon obawiał się utraty swojego autorytetu.
Uważa, że gdyby nie wyciągnął surowych konsekwencji wobec Antygony, to poddani mogliby go dojść do wniosku, że jako władca okazał swoją słabość.

Zadanie 8
A. Hajmon na wieść o śmierci Antygony popełnił samobójstwo.
B. Eurydyka również odbebrała sobie życie.

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: