Przystanek matura – grudzień
LIPIEC 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Grudzień 2023

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przykładowe zadania do testu historycznoliterackiego: Księga Hioba (fragment)

Księga Hioba (fragment)

Pierwsza rozmowa szatana z Bogiem

Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: «Skąd przychodzisz?» Szatan odrzekł Panu: «Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej». Mówi Pan do szatana: «A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on». Szatan na to do Pana: «Czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży.
Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył». Rzekł Pan do szatana: «Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki». I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego.

Hiob traci bogactwa

Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: «Woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali, ja sam uszedłem, by ci o tym donieść». Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: «Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść». Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: «Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść». Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: «Twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść».
Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł:
«Nagi wyszedłem z łona matki
i nagi tam wrócę.
Dał Pan i zabrał Pan
Niech będzie imię Pańskie błogosławione!»
W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości.

Zadanie 1
Dokończ zdanie.

Księga Hioba należy do pism

A. profetycznych Nowego Testamentu.
B. dydaktycznych Nowego Testamentu.
C. dydaktycznych Starego Testamentu.

Zadanie 2
Rozstrzygnij, czy Bóg miał pozytywną opinię na temat Hioba. Uzasadnij swoje stanowisko.

Rozstrzygnięcie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 3
Rozstrzygnij, czy według szatana wiara Hioba nie była bezinteresowna. Uzasadnij swoje stanowisko.

Rozstrzygnięcie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4
Dokończ zdanie.

Bóg pozwolił szatanowi doświadczyć Hioba, aby

A. wypróbować wiarę Hioba.
B. zniszczyć materialnie Hioba.
C. upokorzyć Hioba w oczach przyjaciół.

Zadanie 5
Jakie nieszczęścia spadły na Hioba?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6
Dokończ zdanie.

Hiob w obliczu tragedii, jaka go spotkała

A. uznał niesprawiedliwość Boga.
B. nie odwrócił się od Boga.
C. pozostał obojętny wobec Boga.

Zadanie 7
Na podstawie historii Hioba rozstrzygnij, czy łaski i nieszczęścia, które dotykają człowieka, są nagrodą lub karą za czyny popełnione tu na ziemi. Uzasadnij swoje stanowisko.

Rozstrzygnięcie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 8
Jak rozumiesz sentencję „Dał Pan i zabrał Pan”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 9
Dokończ zdanie.

Frazeologizm „hiobowe wieści” to

A. wiadomości na temat życia Hioba.
B. złe, tragiczne wiadomości.
C. wiadomości nieprawdziwe.

Zadanie 10
Dokończ zdanie.

Niezawinione cierpienie stało się udziałem

A. Rodiona Raskolnikowa w powieści „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego.
B. Widma w II część „Dziadów” Adama Mickiewicza.
C. podmiotu lirycznego – ojca w „Trenach” Jana Kochanowskiego.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
Rozstrzygnięcie: Tak, Bóg miał pozytywną opinię na temat Hioba.
Uzasadnienie: Bóg uważał Hioba za człowieka sprawiedliwego, który uznawał wielkość i świętość Pana i starał się unikać zła.

Zadanie 3
Rozstrzygnięcie: Tak, według szatana wiara Hioba nie była bezinteresowna.
Uzasadnienie: Szatan twierdził, że Hiob był wierny Bogu w zamian za błogosławieństwa otrzymywane od Pana.

Zadanie 4
A

Zadanie 5
Hiob stracił majątek, a wszystkie jego dzieci poniosły śmierć.

Zadanie 6
B

Zadanie 7
Rozstrzygnięcie; Nie, łaski i nieszczęścia, które dotykają człowieka, nie są nagrodą lub karą za czyny popełnione tu na ziemi.
Uzasadnienie: Hiob nie popełnił żadnego przewinienia, a doświadczył niewyobrażalnego cierpienia.

Zadanie 8
Wszystko, co człowiek posiada jest darem do Boga. Doświadczając jakieś straty człowiek powinien mimo tego nie odwracać się od Pana, ale budować z Nim bliskość.

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: