Przystanek matura – kwiecień
MAJ 2024
Przystanek matura

Kwiecień 2018

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Wypowiedź ustna – W jaki sposób może być ukazana praca człowieka? Odpowiedz na pytanie, interpretując obraz Gustave’a Courbeta “Kamieniarze” (1850 rok) i wybranego tekstu literackiego.

kamieniarze

PYTANIE 1

Sformułuj tezę interpretacyjną.

ODPOWIEDŹ

Przykładowa teza

Praca może być ukazana jako ogromny trud człowieka.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIE 2

Określ kontekst kulturowy epoki, w której obraz został namalowany.

ODPOWIEDŹ

Obraz został namalowany w 1850 roku. Była to epoka realizmu. Ten kierunek koncentrował się na wiernym odzwierciedleniu codziennego życia człowieka w jego środowisku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIE 3

W jakiej konwencji obraz został namalowany?

ODPOWIEDŹ

Obraz został namalowany w konwencji realistycznej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE 4

Określ temat dzieła.

ODPOWIEDŹ

Na obrazie zostali przedstawieni dwaj robotnicy. Starszy z nich odłupuje młotkiem odłamki kamiennego podłoża, młodszy zaś dźwiga kamienie w wiklinowym koszu. Mężczyźni ubrani są w zniszczone stroje. Są pochłonięci swoją mozolną, ciężką, wyczerpującą pracą. Chociaż nie można dostrzec ich twarzy, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że ich życie nie jest lekkie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE 5

Objaśnij tytuł dzieła.

ODPOWIEDŹ

Tytuł dzieła nawiązuje do rodzaju pracy, jaką wykonywali bohaterowie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

PYTANIE 6

Określ kolorystykę obrazu.

ODPOWIEDŹ

Dominuje szarość, zgaszona, przybrudzona zieleń i w ogóle niewidoczne niebo oprócz jego niewielkiego skrawka. Kolorystyka podkreśla odczucia i emocje kamieniarzy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIE 7

Określ nastrój obrazu

ODPOWIEDŹ

Nastrój obrazu jest smutny, wręcz przygnębiający.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE 8

Wskaż inny tekst literacki.

ODPOWIEDŹ

W powieści “Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta praca ukazana jest w sposób realistyczny. Ponadto związana jest ona z porami roku. Na jesieni chłopi kopią ziemniaki, sieją zboże, kwaszą kapustę. Zimą gospodynie przędą len na kołowrotkach. Latem odbywają się żniwa. Codziennie gospodynie gotują posiłki, dbają o dom, mężczyźni zaś pracują w oborze.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIE 9

Jaki jest wniosek?

ODPOWIEDŹ

Praca ma wymiar praktyczny. Jest to ogromny wysiłek, dzięki któremu zapewnić można sobie byt, nawet ten najskromniejszy.