Przystanek matura
LIPIEC 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Lipiec 2024

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przykładowy test historycznoliteracki: ogólne wiadomości z antyku

Zadanie 1
Przyporządkuj podanym bogom greckim (1-3) atrybuty (A-C), które określają ich cechy lub wskazują na zakres ich władzy.

1. Dzeus A. sowa
2. Posejdon B. trójząb
3. Atena C. piorun

Zadanie 2
Na podstawie poniższego tekstu określ wzorzec osobowy i podaj przykład literacki z mitologii odnoszący się do tego wzorca.

Odważny, skłonny do poświęcenia w imię wyznawanej racji. Łamie nawet reguły ustanowione przez bogów.

A. wzorzec – ……………………………………………
B. przykład literacki – ………………………………….

Zadanie 3
Na podstawie mitu o Syzyfie objaśnij, na czym polega absurd życia człowieka.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4
Określ rodzaj miłości, odnoszący się do poniższych bohaterów.

A. Demeter i Persefona – …………………………………………………………………
B. Penelopa i Odyseusz – ……………………………………………………………….
C. Narcyz – ……………………………………………………………………………..

Zadanie 5
Na podstawie poniższego tekstu określ gatunek i podaj autora oraz tytuł utworu odnoszący się do tego gatunku.

Dłuższy utwór epicki pisany w podniosłym stylu. Rozpoczyna się od inwokacji, charakteryzuje się epitetami stałymi, rozbudowanymi porównaniami, szczegółowymi opisami.

A. gatunek – ………………………………………………………………………………
B. autor i tytuł utworu – ………………………………………………………………….

Zadanie 6
Objaśnij, na czym polegało Fatum w przypadku Parysa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 7
Rozstrzygnij, czy Antygona jest bohaterką tragiczną. Uzasadnij swoje stanowisko.

Rozstrzygnięcie – ……………………………………………………………………………….
Uzasadnienie – …………………………………………………………………………………..

Zadanie 8
Przyporządkuj podanym definicjom poglądów filozoficznych (1-3) ich twórców (A-C).

1. prawdziwa wiedza pochodzi z wątpienia.
2. rzeczywistość jest niedoskonałym odwzorowaniem świata idei.
3. należy kierować się zasadą złotego środka.

A. filozofia Arystotelesa.
B. filozofia Sokratesa.
C. filozofia Platona.

Zadanie 9
Objaśnij znaczenie słów ‘non omnis morair’. Podaj autora i tytuł jego utworu, w którym można je odnaleźć.

Objaśnienie – ………………………………………………………………………………..
Autor i tytuł utworu – ……………………………………………………………………….

Zadanie 10
Podaj trzy cechy charakteryzujące horacjanizm w literaturze późniejszych epok.

Cecha 1- …………………………………………………………………………………..
Cecha 2 – ………………………………………………………………………………….
Cecha 3 – ………………………………………………………………………………….

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
1 C
2 B
3 A

Zadanie 2
A. wzorzec – buntownik.
B. przykład literacki – Prometeusz.

Zadanie 3
Absurd życia człowieka polega na wykonywaniu ciężkiej, bezsensownej pracy, przy czym tragiczny koniec jest znany od początku.

Zadanie 4
A. miłość macierzyńska.
B. miłość żony czekającej na powrót męża.
C. miłość do samego siebie.

Zadanie 5
A. gatunek – epos
B. autor i tytuł utworu – Homer „Iliada”/”Odyseja”

Zadanie 6
W przypadku Parysa Fatum polegało na tym, że miał się przyczynić do zagłady Troi. Tak też się stało, kiedy porwał Helenę, żonę króla Menelaosa. To wywołało wojnę, która doprowadziła do całkowitego zniszczenia Troi.

Zadanie 7
Rozstrzygnięcie – Tak, Antygona jest bohaterką tragiczną.
Uzasadnienie – Każda decyzja bohaterki będzie mieć tragiczne następstwa. Za pochówek brata zapłaci śmiercią. Za podporządkowanie się Kreonowi – narazi się na gniew bogów.

Zadanie 8
1 B
2 C
3 A

Zadanie 9
Objaśnienie – ‘non omnis moriar’ (nie wszytek umrę), słowa te wyrażają przekonanie, że sztuka może zapewnić twórcy nieśmiertelność pojętą jako pamięć u potomnych.
Autor i tytuł utworu – Horacy „Exegi monumentu” („Wybudowałem pomnik”)

Zadanie 10
Cecha 1 – prostota i jasność stylu.
Cecha 2 – dokładne opisywanie rzeczywistości.
Cecha 3 – obecność scen i wątków z mitologii

PODZIEL SIĘ: