Szkoła podstawowa – wrzesien
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Wrzesień 2017

Kształcenie literackie: praca z tekstem – Joanna Kulmowa “Słoneczniki”

Joanna Kulmowa
“Słoneczniki”

Słoneczniki na mojej grządce
przez dzień cały obracają słońcem.

Kiedy słońce za lasem drzemie
wyciągają je za uszy –
promienie.

Później tarczę zadzierają do góry –
każą słońcu przeganiać chmury.

Później same przeganiają słońce,
żeby sobie poszło,
bo są śpiące.

Wtedy słońce posłusznie znika,
żeby wzejść
na pierwszy rozkaz
słonecznika.

Zadanie 1
W podanych zdaniach podkreśl właściwe wyrazy lub wyrażenia.

A. Wiersz został napisany przez Joannę Kulmową/Jolantę Kulmową.
B. Utwór jest zatytułowany “Słonecznik”/”Słoneczniki”.
C. Wiersz jest podzielony na zwrotki/nie jest podzielony na zwrotki.
D. W każdej zwrotce jest różna ilość wersów/jest taka sama ilość wersów.

Zadanie 2
Podaj trzy podobieństwa łączące słońce i słoneczniki.

A. ………………………………………………………………………..
B. ………………………………………………………………………..
C. ………………………………………………………………………..

Zadanie 3
Jakie cechy zostały nadane słonecznikom? Jaki to środek poetycki?

A. onomatopeja.
B. uosobienie.
C. apostrofa.

Zadanie 4
Wskaż poprawny podział na sylaby

A. słon-ecz-ni-ki.
B. sł-one-czni-ki.
C. sło-ne-czni-ki.

Zadanie 5
‘Słoneczniki’ to

A. rzeczownik pospolity, ożywiony.
B. rzeczownik własny, nieożywiony.
C. rzeczownik pospolity, nieożywiony.

Zadanie 6
Wskaż rzeczownik utworzony od czasownika ‘drzemać’.

A. drzemka.
B. spanie.
C. letarg.

Zadanie 7
W wypowiedzeniu ‘Wtedy słońce posłusznie znika’ podkreślony wyraz jest A/B i pełni funkcję C/D.

A. przymiotnikiem. C. okolicznika.
B. przysłówkiem. D. przydawki.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Wiersz został napisany przez Joannę Kulmową/Jolantę Kulmową.
B. Utwór jest zatytułowany “Słonecznik”/“Słoneczniki”.
C. Wiersz jest podzielony na zwrotki/nie jest podzielony na zwrotki.
D. W każdej zwrotce jest różna ilość wersów/jest taka sama ilość wersów.

Zadanie 2
A. słonce i słoneczniki mają tarczę.
B. słońce ma promienie, a słoneczniki płatki w formie promieni.
C. słońce i słoneczniki są żółte.

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B C
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kształcenie językowe: alfabet

Zadanie 1
Uzupełnij puste miejsca kolejnymi literami alfabetu.

A, Ą…C, Ć…, E, Ę, F, G, … I, J, K, L …, M, N, Ń, …, P, R, S, …, …., U, W, …, Z, Ź…

Zadanie 2
Wykreśl wyrazy będące nazwami zawodów i ułóż je w porządku alfabetycznym.

TANCERZARCHUTEKTMALARZKIEROWCASTOLARZLEKARZNAUCZYCIEL

Zadanie 3
Wpisz w puste miejsca kolejne litery alfabetu, aby utworzyć wyrazy będące nazwami zwierząt.

…..ra
…..mu
…..iena
…..enot
…..ors
…..sa
…..ak
…..rebak

Zadanie 4
Ułóż w porządku alfabetycznym poniższe wyrazy.

intuicja, inicjał, inscenizacja, indyk, interpunkcja, inicjatywa, internet, instrument, instrukcja, inteligencja

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A, Ą, B, C, Ć, D, E, Ę, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż

Zadnie 2
architekt, kierowca, lekarz, malarz, nauczyciel, stolarz, tancerz

Zadanie 3
ara, emu, hiena, jenot, mors, osa, rak, źrebak

Zadanie 4
indyk, inicjał, inicjatywa, inscenizacja, instrukcja, instrument, inteligencja, internet, interpunkcja, intuicja