Szkoła podstawowa – styczeń
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Styczeń 2018

Szkoła podstawowa
Kształcenie literackie: Antonina Domańska “Historia żółtej ciżemki” – ogólna znajomość utworu

Zadanie 1
Uporządkuj chronologicznie plan wydarzeń.

A. odsłonięcie ołtarza w kościele Mariackim w Krakowie.
B. ucieczka Wawrzka z rodzinnego domu.
C. pobyt Wawrzka w Wilnie.
D. pobyt chłopca w trupie akrobatów.
E. obdarowanie chłopca żółtymi ciżemkami.
F. pobieranie nauki u Wita Stwosza.
G. przybycie Wawrzka do Krakowa i podjęcie służby u Jana Długosza.

Zadanie 2
Wydarzenia nie rozgrywały się

A. w Wilnie.
B. w Krakowie.
C. w Porąbce.

Zadanie 3
Czas powieściowych wydarzeń obejmuje

A. współczesność.
B. okres średniowiecza.
C. niedaleką przyszłość.

Zadanie 4
Postacią historyczną nie jest

A. Wit Stwosz.
B. Jan Długosz.
C. Czarny Rafał.

Zadanie 5
Wawrzek otrzymał od króla Kazimierza

A. ciżemki.
B. żółte buty.
C. żółte ciżemki.

Zadanie 6
‘Skłonny do bezinteresownej pomocy’ oznacza

A. kogoś wytrwałego.
B. kogoś pracowitego.
C. kogoś uczynnego.

Zadanie 7
W powieści nie występuje wątek

A. historyczny.
B. fantastyczny.
C. obyczajowy.

Zadanie 8
Wskaż punkt zawierający cechy Wawrzka.

A. utalentowany, leniwy, odważny.
B. odważny, utalentowany, pracowity.
C. pracowity, odważny, niezdolny.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B. D. G. F. C. E. A.

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kształcenie literackie: praca z tekstem – Karol Dickens “Oliver Twist” (fragment)

Niosąc na ręku rannego Olivera, rabusie nie mogli biec długo, porzucili go więc w rynsztoku,
pozostawiając własnemu losowi. Z wolna budził się dzień, przynosząc ze sobą chłód. Mgła unosiła się nad ziemią niczym gęste kłęby dymu. W końcu Oliver ocknął się – obudził go własny jęk wywołany bólem. Prawe ramię zwisało mu ciężko i bezwładnie. Szal był przesiąknięty krwią. Głód […] i zmęczenie tak wykończyły chłopca, że kiedy próbował się podnieść, zadrżał od stóp do głów i runął ponownie na ziemię. Jego serce ogarniała narastająca słabość, coś jednak ostrzegało go, że jeśli się nie ruszy z miejsca, to na pewno umrze. Podniósł się więc z wysiłkiem na nogi i zaczął iść przed siebie. Zataczał się jak pijany. Raptem ujrzał dom. Żarliwie modlił się, aby znalazł się tam ktoś, kto zechciałby mu pomóc.

Zadanie 1
Olivera obudził

A. własny jęk.
B. jęk jednego z rabusiów.
C. własny jęk wywołany bólem.

Zadanie 2
Powyższy tekst jest fragmentem

A. tekstu publicystycznego.
B. tekstu naukowego.
C. tekstu literackiego.

Zadanie 3
‘Szal był przesiąknięty krwią’ to

A. zdanie współrzędnie złożone.
B. zdanie pojedyncze nierozwinięte.
C. zdanie pojedyncze rozwinięte.

Zadanie 4
W opisie mgły występuje

A. apostrofa.
B. przenośnia.
C. porównanie.

Zadanie 5
W narracji tekstu występuje

A. opis przedmiotu.
B. opis przeżyć wewnętrznych.
C. monolog wewnętrzny.

Zadanie 6
W zapisie fonetycznym wyrażenia ‘biedz długo’ występuje

A. ubezdźwięcznienie postępowe międzywyrazowe.
B. udźwięcznienie wsteczne międzywyrazowe.
C. udźwięcznienie wsteczne międzywyrazowe.

Zadanie 7
W wypowiedzeniu ‘Prawe ramię zwisało mu ciężko i bezwładnie’ nie występują

A. zaimki.
B. przyimki.
C. spójniki.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Raptem ujrzał dom’ podkreślony wyraz jest A/B i pełni funkcję C/D

A. rzeczownikiem C. podmiotu
B. przymiotnikiem D. dopełnienia.

Zadanie 9
Objaśnij pisownię podkreślonych liter stosownymi zasadami ortograficznymi

A. przynosząc –
B. chłód –
C. uniosła –

Zadanie 10
Wskaż punkt zawierający poprawne informacje o czasowniku ‘wykończyły’

A. czas przeszły, liczba pojedyncza, rodzaj niemęskoosobowy, tryb oznajmujący.
B. liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy, czas przeszły, tryb oznajmujący.
C. tryb rozkazujący, czas przeszły, liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
C

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A D.

Zadanie 9
A. przynosząc – po spółgłosce ‘p’ piszemy ‘rz’.
B. chłód – ‘ó’ wymienia się na ‘o’.
C. uniosła – ‘u’ na początku wyrazu.

Zadanie 10
B