Szkoła podstawowa – maj
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Maj 2018

Szkoła podstawowa
Kształcenie literackie: Joanna Olech “Dynastia Miziołków” – świat przedstawiony

Zadanie 1
Utwór ma formę

A. dziennika.
B. pamiętnika.
C. opowiadania.

Zadanie 2
Wydarzenia rozgrywają się w ciągu

A. kilku miesięcy.
B. roku.
C. kilku tygodni.

Zadanie 3
Rodzina Miziołka to

A. Mamiszon, Papiszon, Kaszydło, Beata.
B. Mamiszon, Papiszon, Kaszydło, Mały Potwór.
C. Mały Potwór, Kaszydło, Fifa, Papiszon.

Zadanie 4
Które osoby z rodziny Miziołka zostały tak scharakteryzowane? Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. Dam głowę, że Mamiszon/Papiszon ciągle jeszcze zastanawia się, kim zostanie, kiedy dorośnie.
B. Kaszydło/Mały Potwór – homo nie bardzo sapiens (…). Inteligencja jak u strunowca.
C. Mały Potwór/Kaszydło – samiczka trojga imion: Anna, Klementyna, Natalia (…). W celach taktycznych udaje głupią, niż jest w rzeczywistości.
D. Przyszedł Mamiszon/Papiszon. Przyjrzałem mu się – nie wygląda na zredukowanego – niczego mu nie brakuje!

Zadanie 5
Określ miejsce wydarzeń.

Zakopane, Pupki, Warszawa, Brodnica, Powsin i Kiełpin

A. Dom i szkoła Miziołka znajdują się w …………………………………………………………..
B. Dziadkowie i znajomi rodziny mieszkają w ……………………………………………………
C. Obóz harcerski znajdował się w …………………………………………………………………….
D. Zimowisko miało miejsce w …………………………………………………………………………
E. Na kolonie Miziołek pojechał do …………………………………………………………………..

Zadanie 6
Ułóż sylaby tak, aby odgadnąć o kogo chodzi. Kim były te osoby dla Miziołka?

A. MAN-PI-RO.
B. FA-FI.
C. CZMIE-WSKI-RO-KU.
D. KA-PUĆ.
E. CJA-PA-TRY.

Zadanie 7
Kim byli następujący bohaterowie?

A. pani Barszcz – ………………………………………………………………..
B. pani Mordka – ………………………………………………………………..
C. Przydawka – ………………………………………………………………….
D. Marchewka – ………………………………………………………………..
E. Stary Żółw – ………………………………………………………………….

Zadanie 8
Synonimem słowa ‘dynastia’ jest

A. ród.
B. rodzina.
C. społeczność szkolna.

Zadanie 9
Podkreśl poprawne wyrazy i wyrażenia.

Utwór w sposób poważny/humorystyczny pokazuje codzienne życie/niezwykłe przygody dorastającego chłopca.

Zadanie 10
W życiu bohatera nie było

A. konfliktów z rodzicami.
B. problemów zdrowotnych.
C. przyjaźni z kolegami.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A. Dam głowę, że Mamiszon/Papiszon ciągle jeszcze zastanawia się, kim zostanie, kiedy dorośnie.
B. Kaszydło/Mały Potwór – homo nie bardzo sapiens (…). Inteligencja jak u strunowca.
C. Mały Potwór/Kaszydło – samiczka trojga imion: Anna, Klementyna, Natalia (…). W celach taktycznych udaje głupią, niż jest w rzeczywistości.
D. Przyszedł Mamiszon/Papiszon. Przyjrzałem mu się – nie wygląda na zredukowanego – niczego mu nie brakuje!

Zadanie 5
A. w Warszawie.
B. w Powsinie i Kiełpinie.
C. w Brodnicy.
D. w Zakopanem.
E. do Pupek.

Zadanie 6
A. PIROMAN.
B. FIFA.
C. KUCZMIEROWSKI.
D. PUĆKA.
E. PATRYCJA.

Byli to szkolni przyjaciele Miziołka.

Zadanie 7
A. nauczycielka matematyki.
B. koleżanka mamy Miziołka.
C. nowa polonistka.
D. wychowawca na kolonii.
E. lekarz.

Zadanie 8
A

Zadanie 9
Utwór w sposób poważny/humorystyczny pokazuje codzienne życie/niezwykłe przygody dorastającego chłopca.

Zadanie 10
B
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kształcenie językowe: rodzaj męskoosobowy rzeczowników

Zadanie 1
Z podanych zdań wypisz rzeczowniki będące nazwami zawodów.

A. Kelner serwował smaczne dania, które ugotował kucharz.
B. Do lekarz przyszła chora pacjentka.
C. Piekarz upiekł żytni chleb, a cukiernik przyrządził truskawkowy tort.
D. Strażak to odpowiedzialny zawód.
E. Marcin chciał zostać kierowcą albo aptekarzem.

Zadanie 2
Utwórz mianownik liczby mnogiej rzeczowników będących nazwami zawodów, o których mowa w zadaniu 1.

A. ………………………………………….
B. ………………………………………….
C. ………………………………………….
D. …………………………………………
E. ………………………………………….

Zadanie 3
Uzupełnij poniższe punkty odpowiednio wybranymi wyrazami.

saperzy, koszykarze, fizycy, ministrowie, szklarze, szewcy, lotnicy, siatkarze, matematycy, marynarze, prezydenci, zegarmistrzowie, kolarze, burmistrzowie, biolodzy

A. żołnierze – ……………………………………………………………………………………………………….
B. sportowcy – ……………………………………………………………………………………………………..
C. naukowcy – ……………………………………………………………………………………………………..
D. urzędnicy – ……………………………………………………………………………………………………..
E. rzemieślnicy – ………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4
Rzeczowniki w rodzaju męskoosobowym występują

A. tylko w liczbie pojedynczej.
B. tylko w liczbie mnogiej.
C. w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej.

Zadanie 5
Aby określić męskoosobowy rodzaj rzeczownika należy sprawdzić, z jakim określeniem łączy się.

A. (ci).
B. (te).
C. (oni).

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. kelner, kucharz.
B. lekarz.
C. piekarz, cukiernik.
D. strażak.
E. kierowca, aptekarz.

Zadanie 2
A. kelnerzy, kucharze.
B. lekarze.
C. piekarze, cukiernicy.
D. strażacy.
E. kierowcy, aptekarze.

Zadanie 3
A. żołnierze – saperzy, lotnicy, marynarze.
B. sportowcy – koszykarze, siatkarze, kolarze.
C. naukowcy – fizycy, matematycy, biolodzy.
D. urzędnicy – ministrowie, prezydenci, burmistrzowie.
E. rzemieślnicy – szklarze, szewcy, zegarmistrzowie.

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A