Szkoła podstawowa – czerwiec
LIPIEC 2024
Trening przed klasówką

Czerwiec 2018

Szkoła podstawowa

Kształcenie literackie: historia miłosna Romea i Julii

Zadanie 1
Romeo i Julia to bohaterowie

A. dramatu Wiliama Szekspira.
B. komedii Wiliama Szekspira.
C. powieści Wiliama Szekspira.

Zadanie 2
Bohaterowie poznali się na

A. balu w domu Montekich.
B. balu w domu Kapuletich.
C. dworze księcia w Mantui.

Zadanie 3
Bohaterowie wzięli potajemny ślub w

A. ratuszu w Weronie.
B. kościele w Weronie.
C. celi ojca Laurentego.

Zadanie 4
Romeo został wypędzony z Werony, ponieważ

A. zabił Merkucja.
B. zabił Tybalta.
C. zabił Benwolia.

Zadanie 5
Julia zgodnie z wolą rodziców miała poślubić

A. Parysa.
B. Benwolia.
C. Tybalta.

Zadanie 6
Julia zażyła

A. specyfik, który spowodował sen podobny do śmierci.
B. lekarstwo.
C. ziołową herbatkę.

Zadanie 7
Romeo przy grobie Julii

A. przebił się sztyletem.
B. przebił się szpadą.
C. wypił truciznę.

Zadanie 8
Julia po przebudzeniu

A. wypiła truciznę.
B. przebiła się sztyletem.
C. przebiła się szpadą.

Zadanie 9
Po śmierci Romea i Julii ich rodziny

A. opuściły Weronę.
B. pokłóciły się.
C. pogodziły się.

Zadanie 10
Romeo i Julia są symbolem

A. prawdziwej miłości.
B. wyrachowanych uczuć.
C. nieszczerej miłości.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kształcenie językowe: rodzaj niemęskoosobowy rzeczowników

Zadanie 1
W podanych zdaniach podkreśl rzeczowniki.

A. Dziewczynka bawiła się lalką.
B. Kaczka, kura i gęś dziobały ziarno.
C. Nauczycielka czytała ciekawą książkę.
D. Lubiła herbatę z cytryną.
E. Kucharka przygotowała kanapkę z sałatą i szynką.

Zadanie 2
Utwórz mianownik liczby mnogiej rzeczowników z zadania 1.

A. ……………………………………………………………….
B. ……………………………………………………………….
C. ………………………………………………………………..
D. ………………………………………………………………..
E. …………………………………………………………………

Zadanie 3
Rzeczowniki w rodzaju niemęskoosobowym występują

A. tylko w liczbie mnogiej.
B. tylko w liczbie pojedynczej.
C. w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej.

Zadanie 4
Aby określić niemęskoosobowy rodzaj rzeczownika należy sprawdzić, z jakimi określeniami łączy się

A. (one).
B. (ci).
C. (te).

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Dziewczynka bawiła się lalką.
B. Kaczka, kura i gęś dziobały ziarno.
C. Nauczycielka czytała ciekawą książkę.
D. Lubiła herbatę z cytryną.
E. Kucharka przygotowała kanapkę z sałatą i szynką.

Zadanie 2
A. dziewczynki, lalki.
B. kaczki, kury, gęsi, ziarna.
C. nauczycielki, książki.
D. herbaty, cytryny.
E. kucharki, kanapki, sałaty, szynki.

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C