Szkoła podstawowa – sierpień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Sierpień 2018

Kształcenie literackie: praca z tekstem literackim – Wiera Badalska “Wakacyjne rady”

Wiera Badalska
“Wakacyjne rady”

Głowa nie jest od parady
służyć musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda
chłodna, bystra, czysta,
tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane,
gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj! –
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie,
jaka rada stąd wynika:
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,
ale ważna rada:
– idąc na wycieczkę pieszą
dobre buty wkładaj!
[…]

Zadanie 1
Osoba mówiąca w wierszu zwraca się do

A. uczestników obozu sportowego.
B. uczestników obozu harcerskiego.
C. korzystających z wakacyjnego wypoczynku.

Zadanie 2
Rady dawane przez osobę mówiącą w wierszu mają formę

A. oznajmień.
B. rozkazów.
C. pytań.

Zadanie 3
O jakich formach wypoczynku mowa jest w zwrotkach II i V?

A. zwrotka II –
B. zwrotka V –

Zadanie 4
Osoba mówiąca w wierszu chce

A. przestrzec odbiorców utworu.
B. przestraszyć odbiorców utworu.
C. zdenerwować odbiorców utworu.

Zadanie 5
Jakie znaczenie ma frazeologizm “pójść po rozum do głowy”?

A. poradzić komuś w jakiejś sytuacji.
B. skorzystać z czyjejś porady.
C. znaleźć wyjście z jakiejś sytuacji.

Zadanie 6
Wypowiedzenie ‘Dbaj więc o nią i osłaniaj, kiedy słońce pali’ to

A. zdanie złożone z dwoma orzeczeniami.
B. zdanie złożone z trzema orzeczeniami.
C. równoważnik zdania.

Zadanie 7
Ze zwrotki II wypisz określenia wody, a następnie dopisz ich przeciwieństwa.

A. …………………………………… – …………………………………………….
B. …………………………………… – …………………………………………….
C. ………………………………….. – ………………………………………………

Zadanie 8
Podaj znaczenie słowa ‘grzybobranie’.
………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 9
Z wyrazu ‘urządzamy’ wypisz

A. samogłoski ustne – …………………………………………….
B. samogłoski nosowe – ………………………………………..
C. głoski zapisane dwiema literami – ………………………

Zadanie 10
1 os. lm. czasu teraźniejszego od czasownika ‘osłaniaj’ to

A. osłaniajmy.
B. osłonimy.
C. osłoniliśmy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A. zwrotka II – pływanie w rzece.
B. zwrotka V – piesza wędrówka.

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A. chłodna – ciepła.
B. bystra – powolna.
C. czysta – brudna.

Zadanie 8
grzybobranie to zbieranie grzybów.

Zadanie 9
A. samogłoski ustne – u, a, y.
B. samogłoski nosowe – ą.
C. głoski zapisane dwiema literami – rz, dz.

Zadanie 10
A
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kształcenie językowe: nieodmienne części mowy – wiadomości ogólne

Zadanie 1
Nieodmienne części mowy to

A. przymiotniki.
B. przyimki.
C. przysłówki.
D. czasowniki.
E. spójniki.

Zadanie 2
Od podanych przymiotników utwórz przysłówki.

A. bliski –
B. elegancki –
C. głośny –
D. regularny –
E. samodzielny –

Zadanie 3
Przysłówkami z zadania 2. uzupełnij puste miejsca w zdaniach.

A. Marek wykonał projekt zupełnie ………………………………………..
B. Biblioteka znajdowała się ………………………………………………….. parku.
C. Aldona odżywia się ………………………………………………………….
D. Basia przyszła na spotkanie …………………………………………. ubrana.
E. Mały pies ……………………… szczekał w ciemnym ogrodzie.

Zadanie 4
W puste miejsca wpisz brakujące przyimki i spójniki.

A. Kasia stała ….. kolejce ….. cukier.
B. Michał spędzi wakacje ….. morzem.
C. Przygotował się ….. klasówki, ….. otrzymał bardzo dobrą ocenę.
D. Marta miała przyjść punktualnie, ….. się spóźniła.
E. ….. świętami ….. magazynie zabrakło pluszowych zabawek.

Zadanie 5
Uzupełnij przysłowia przyimkami.

A. Kto mieczem wojuje, ten ….. miecza ginie.
B. Ziarnko ….. ziarnka, a zbierze się miarka.
C. Mądry Polak ….. szkodzie.
D. Jeśli nie potrafisz, nie pchaj się ….. afisz.
E. Kiedy wejdziesz ….. wrony, musisz krakać jak i one.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. C. E

Zadanie 2
A. bliski – blisko.
B. elegancki – elegancko.
C. głośny – głośno.
D. regularny – regularnie.
E. samodzielny – samodzielnie.

Zadanie 3
A. Marek wykonał projekt zupełnie samodzielnie.
B. Biblioteka znajdowała się blisko parku.
C. Aldona odżywia się regularnie.
D. Basia przyszła na spotkanie elegancko ubrana.
E. Mały pies głośno szczekał w ciemnym ogrodzie.

Zadanie 4
A. Kasia stała w kolejce po cukier.
B. Michał spędzi wakacje nad morzem.
C. Przygotował się do klasówki, więc otrzymał bardzo dobrą ocenę.
D. Marta miała przyjść punktualnie, ale się spóźniła.
E. Przed świętami w magazynie zabrakło pluszowych zabawek.

Zadanie 5
A. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
B. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.
C. Mądry Polak po szkodzie.
D. Jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz.
E. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.