Szkoła podstawowa – wrzesień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Wrzesień 2018

Kształcenie literackie: praca z tekstem – Irena Landau “Jest OK!” (fragment)
Jutro idę do szkoły. Właściwie pierwszy raz, bo dzisiaj nie było lekcji, tylko przywitanie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Sama nie wiem, czy się boję, czy nie. Może trochę. Nie wiem, jakie będą dzieci, widziałam je tylko przez chwilę, nie znam nawet ich nazwisk ani imion. Ale poznam. Już jutro.
Nie jestem uczennicą, tylko nową nauczycielką. Ich poprzednia wychowawczyni, pani Halina, latem przeszła na emeryturę i teraz ja mam uczyć jej klasę.
Kupiłam sobie ten zielony zeszyt, chcę zapisywać ważne rzeczy na gorąco, może od razu na przerwach w pokoju nauczycielskim, nie mogę przecież nosić pod pachą komputera z ekranem i klawiaturą. Może ten zielony zeszyt nie będzie tajemnicą. Może pod koniec roku pokażę go moim uczniom. I od razu przyrzekam sobie pisać w nim tylko prawdę. A niektórych rzeczy i tego, co ktoś powiedział mi w zaufaniu, wcale nie będę tu zapisywać. Bo chcę być dyskretna, pisać tylko to, co mogą wiedzieć wszyscy.
To jest właśnie ten zeszyt. W środku będą notatki, a na okładce jest moje imię i nazwisko.
Nazywam się Barbara Nowaczyk, mam 30 lat, męża Antoniego i sześcioletniego synka, Ignasia. Jestem nauczycielką szkoły podstawowej. To właśnie ja.

Zadanie 1
Narrator wypowiada się w

A. trzeciej osobie liczby pojedynczej.
B. drugiej osobie liczby pojedynczej.
C. pierwszej osobie liczby pojedynczej.

Zadanie 2
O wydarzeniach opowiada

A. poprzednia wychowawczyni.
B. nowa nauczycielka.
C. nowa uczennica.

Zadanie 3
Na okładce zeszytu nauczycielki widniał napis

A. Barbara Nowaczyk.
B. notatki nauczycielki.
C. nauczycielka Barbara Nowaczyk.

Zadanie 4
Jakich emocji nie doświadczyła nauczycielka?

A. niepewności.
B. niepokoju.
C. śmiałości.

Zadanie 5
Czego nauczycielka nie zamierzała zapisywać w zeszycie?

A. prawdy.
B. kłamstwa.
C. faktów.

Zadanie 6
Objaśnij znaczenie frazeologizmu ‘robić coś na gorąco’
………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 7
Nauczycielka była dyskretna, czyli

A. ledwo zauważalna.
B. dochowująca tajemnicy.
C. zagadkowa.

Zadanie 8
Jakimi cechami powinien wyróżniać się nauczyciel?

A. sprawiedliwy, mądry, taktowny.
B. sprawiedliwy, leniwy, mądry.
C. taktowny, mądry, złośliwy.

Zadanie 9
Na jakie pytania odpowiadają podkreślone wyrazy? Jakie to części mowy?

A. Jutro idę do nowej szkoły.
B. Kupiłam sobie ten zielony zeszyt.
C. Latem przeszła na emeryturę.
D. Jestem nauczycielką szkoły podstawowej.
E. Ja mam uczyć jej klasę.

Zadanie 10
Z wypowiedzenia: ‘ Nazywam się Barbara Nowaczyk, mam 30 lat, męża Antoniego i sześcioletniego synka, Ignasia’ wypisz

A. rzeczowniki osobowe własne – ………………………………………………………………………..
B. rzeczowniki osobowe pospolite – ……………………………………………………………………

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
Wykonywać coś od razu, nie odkładać tego na później.

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A. jutro – kiedy? – przysłówek.
B. zielony – jaki? – przymiotnik.
C. przeszła – co zrobiła? – czasownik.
D. nauczycielką – kim? – rzeczownik.
E. ja – kto? – zaimek.

Zadanie 10
A. Barbara Nowaczyk, Antoni, Ignaś.
B. mąż, synek.