Szkoła podstawowa – grudzień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Grudzień 2018

Szkoła podstawowa
Kształcenie literackie: praca z tekstem – “Mizerna cicha”

Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.

Nad Nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, skrzydłami białymi,
Pod malowaną tęczą.

Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg – człowiek tu wcielony!

I oto mnodzy, ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.

Zadanie 1
Wiersz ma budowę

A. stychiczną.
B. stroficzną.

Zadanie 2
Podmiot liryczny w wierszu

A. wyraża swoje myśli, emocje bezpośrednio.
B. ukrywa się za opisaną sytuacją liryczną.
C. kieruje swoje wypowiedzi do „ty” lirycznego.

Zadanie 3
Powyższy wiersz jest

A. balladą.
B. kolędą.
C. elegią.

Zadanie 4
Wyrażenie ‘włosy złote’ to

A. porównanie.
B. uosobienie.
C. epitet.

Zadanie 5
Wyraz ‘stajenka’ to

A. eufemizm.
B. zdrobnienie.
C. onomatopeja.

Zadanie 6
Przeciwieństwem wyrazu ‘mizerna’ jest słowo

A. okazała.
B. marna.
C. licha.

Zadanie 7
W wierszu została przedstawiona sytuacja związana z

A. narodzinami Jezusa.
B. przybyciem Mędrców do nowonarodzonego Jezusa w stajence.
C. narodzinami Jezusa w stajence.

Zadanie 8
Powyższy tekst jest napisany

A. stylem popularnonaukowym.
B. stylem publicystycznym.
C. stylem artystycznym.

Zadanie 9
Nastrój wiersza jest

A. radosny.
B. ponury.
C. płaczliwy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A