Szkoła podstawowa – luty
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Luty 2019

Szkoła podstawowa
Ortografia: pisownia wyrazów z “rz”

Zadanie 1
Do podanych wyrazów dopisz wyrazy w innej formie lub wyrazy do nich pokrewne. W zapisanych wyrazach zaznacz samogłoski, na które wymieniło się ‘ó’.

A. brzózka –
B. przyjaciółka –
C. zbiórka –
D. skrócić –
E. trójka –

Zadanie 2
Od podanych rzeczowników utwórz D. lm. Zaznacz końcówkę w tych wyrazach.

A. buty –
B. koledzy –
C. rysunki –
D. zeszyty –
E. komputery –

Zadanie 3
Utwórz wyrazy, dopisując zakończenie -ówka, a następnie zaznacz tę końcówkę.

A. wywiad-
B. klas-
C. mak-
D. żar-
E. kartk-

Zadanie 4
Uporządkuj chronologicznie nazwy miast. Zaznacz końcówkę w tych wyrazach?

Miechów, Tarnów, Sędziszów, Andrychów, Kraków

Zadanie 5
Z każdego szeregu wypisz wyraz zawierający “ó” niewymienne.

A. bóstwo, włócznia, dowódca.
B. kłótnia, dwójka, chłód.
C. piórko, powtórka, czółno.
D. tchórz, twórca, lód.
E. dwór, próżniak, śpiwór.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. brzózka – brzoza.
B. przyjaciółka – przyjaciel.
C. zbiórka – zbierać.
D. skrócić – skracać.
E. trójka – troje.

Zadanie 2
A. buty – butów.
B. koledzy – kolegów.
C. rysunki – rysunków.
D. zeszyty – zeszytów.
E. komputery – komputerów.

Zadanie 3
A. wywiadówka.
B. klasówka.
C. makówka.
D. żarówka.
E. kartkówka.

Zadanie 4
Andrychów
Kraków
Miechów
Sędziszów
Tarnów

Zadanie 5
A. włócznia.
B. kłótnia.
C. czółno.
D. tchórz.
E. próżniak.