Szkoła podstawowa – lipiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Lipiec 2019

Szkoła podstawowa
Ortografia: łączna pisownia cząstki “nie”

Zadanie 1
Do podanych rzeczowników dopisz cząstkę “nie”.

A. pamięć –
B. łaska –
C. posłuszeństwo –
D. porozumienie –
E. szczęście –

Zadanie 2
Dopasuje poniższe wyrazy do haseł.

nieprawda, niekompetencja, nieobecność, nieostrożność, nietolerancja

A. nieuznawanie przekonań innych ludzi –
B. brak wiedzy i doświadczenia –
C. brak rozwagi –
D. kłamstwo –
E. brak kogoś w jakimś miejscu –

Zadanie 3
Do podanych wyrazów dopisz odpowiadające im znaczeniowo przymiotniki zaprzeczone.

A. brzydki –
B. krótki –
C. wyjątkowy –
D. serdeczny –
E. smutny –

Zadanie 4
W poniższych zdaniach podkreśl przymiotniki, a następnie dopisz do nich cząstkę “nie”.

A. Pies sąsiadów był groźny.
B. Siostra Piotra była sympatyczna.
C. Stolik miał foremny kształt.
D. Przed turystami rozciągał się wspaniały widok.
E. Kasia wysłała zwykły list.

Zadanie 5
Od podanych przymiotników utwórz zaprzeczone przysłówki.

A. dobry –
B. chętny –
C. miły –
D. ciepły –
E. kolorowy –

Zadanie 6
Do podanych wyrazów dopisz odpowiadające im znaczeniem przysłówki.

nielekko, nieumyślnie, niezłomnie, nierzadko, nieprzypadkowo

A. celowo –
B. często –
C. przypadkowo –
D. nieugięcie –
E. ciężko –

Zadanie 7
Uzupełnij poniższe przysłowia, wpisując w puste miejsce cząstkę “nie”.

A. Powiedziały jaskółki, że …..dobre są spółki.
B. Nie czyń drugiemu, co tobie …..miłe.
C. Co na drodze, to …..przyjaciel.
D. …..szczęścia chodzą po ludziach.
E. Zgoda buduje, …..zgoda rujnuje.

Zadanie 8
Napisz przypomnienie.

“Nie” piszemy łącznie z ……………………………….., …………………………………, ………………………… utworzonymi od zaprzeczonych przymiotników.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. pamięć – niepamięć.
B. łaska – niełaska.
C. posłuszeństwo – nieposłuszeństwo.
D. porozumienie – nieporozumienie.
E. szczęście – nieszczęście.

Zadanie 2
nieprawda, niekompetencja, nieobecność, nieostrożność, nietolerancja

A. nieuznawanie przekonań innych ludzi – nietolerancja.
B. brak wiedzy i doświadczenia – niekompetencja.
C. brak rozwagi – nieostrożność.
D. kłamstwo – nieprawda.
E. brak kogoś w jakimś miejscu – nieobecność.

Zadanie 3
A. brzydki – niebrzydki.
B. krótki – niekrótki.
C. wyjątkowy – niewyjątkowy.
D. serdeczny – nieserdeczny.
E. smutny – niesmutny.

Zadanie 4
A. groźny – niegroźny.
B. sympatyczna – niesympatyczna.
C. foremny – nieforemny.
D. wspaniały – niewspaniały.
E. zwykły – niezwykły.

Zadanie 5
A. dobry – niedobrze.
B. chętny – niechętnie.
C. miły – niemiło.
D. ciepły – nieciepło.
E. kolorowy – niekolorowo.

Zadanie 6
A. celowo – nieumyślnie.
B. często – nierzadko.
C. przypadkowo – nieprzypadkowo.
D. nieugięcie – niezłomnie.
E. ciężko – nielekko.

Zadanie 7
A. Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki.
B. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
C. Co na drodze, to nieprzyjaciel.
D. Nieszczęścia chodzą po ludziach.
E. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

Zadanie 8
“Nie” piszemy łącznie z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami. utworzonymi od zaprzeczonych przymiotników.