Szkoła podstawowa – sierpień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Sierpień 2019

Szkoła podstawowa
Ortografia: rozłączna pisownia cząstki “nie”

Zadanie 1
Do czasowników dopisz cząstkę “nie”, a następnie przekształć zdania tak, aby miały poprawną formę gramatyczną.

A. Witek miał nadzieję na wygrane zawody sportowe.
B. Ula spała całą noc.
C. Umiem tabliczkę mnożenia.
D. Hania zjadła pyszne ciastko.
E. Kuba zdążył na pociąg.

Zadanie 2
W puste miejsca wpisz podane zwroty.

nie drażnić, nie dotykać, nie znać, nie zazdrościć, nie deptać

A. …………………… eksponatów.
B. ……………………. trawników.
C. ……………………. reguł.
D. ……………………. zwierząt.
E. …………………….. kolegom.

Zadanie 3
Uzupełnij poniższe przysłowia, wpisując w puste miejsca cząstkę “nie”.

A. Żeby kózka ….. skakała, to by nóżki ….. złamała.
B. ….. ma dymu bez ognia.
C. Pieczone gołąbki ….. lecą same do gąbki.
D. Kto pyta, ….. błądzi.
E. ….. było nas, był las, ….. będzie nas, będzie las.

Zadanie 4
Z podanych zdań wypisz przymiotniki w stopniu wyższym, a następnie dopisz do nich cząstkę “nie”.

A. Zimą dni są coraz krótsze.
B. Wzniesienie było większe niż się spodziewaliśmy.
C. Ten wybór był lepszy od poprzedniego.
D. Banany są droższe od jabłek.
E. Jasiek jest grzeczniejszy od swojego brata bliźniaka.

Zadanie 5
Z podanych zdań wypisz przymiotniki w stopniu najwyższym, a następnie dopisz do nich cząstkę “nie”.

A. Ola jest moją najlepszą koleżanką.
B. Krysia ma najładniejszy uśmiech.
C. Przeczytałam najciekawszą książkę przygodową.
D. To zadanie było najłatwiejsze do wykonania.
E. To był najszczęśliwszy moment w życiu Jacka.

Zadanie 6
Z podanych zdań wypisz przysłówki w stopniu wyższym, a następnie dopisz do nich cząstkę “nie”.

A. Chętniej uczymy się ciekawych zagadnień.
B. Warto zdrowiej się odżywiać.
C. Ładniej jest w posprzątanym pokoju.
D. Bezpieczniej jest przechodzić w dozwolonym miejscu.
E. Mądrzej jest nie eskalować kłótni.

Zadanie 7
Z podanych zdań wypisz przysłówki w stopniu najwyższym, a następnie dopisz do nich cząstkę “nie”.

A. Do mety najszybciej przybiegł Antek.
B. Najprzyjemniej jest w słoneczny dzień.
C. Marek podskoczył najwyżej.
D. Dom Grześka znajdował się najdalej od szkoły.
E. Kasia najserdeczniej ucałowała mamę.

Zadanie 8
Z węża literowego wykreśl przysłówki, a następnie dopisz cząstkę “nie”.

ZAWSZEBARDZOCAŁKIEMTERAZWSZĘDZIEWCZORAJZARAZTYLKO

Zadanie 9
W puste miejsca w zdaniach wpisz cząstkę “nie”.

A. Mam ….. troje, lecz czworo przyjaciół.
B. Krzyś otrzymał ….. dziesięć, ale sześć prezentów.
C. Budynek ma ….. osiem, ale siedem pięter.
D. Kacper popełnił ….. jeden, ale kilka błędów w teście z matematyki.
E. Prosiłam już …..raz i …..dwa.

Zadanie 10
Z podanych zdań wypisz zaimki, a następnie dopisz do nich cząstkę “nie”.

A. Nasza sprawa jest trudna.
B. Oni głośno rozmawiali.
C. Basia pożyczyła swoją książkę koledze.
D. Ja poprosiłam mamę o pomoc.
E. Twoje wypracowanie było najciekawsze.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Witek nie miał nadziei na wygrane zawody sportowe.
B. Ula nie spała całą noc.
C. Nie umiem tabliczki mnożenia.
D. Hania nie zjadła pysznego ciastka.
E. Kuba nie zdążył na pociąg.

Zadanie 2
A. nie dotykać eksponatów.
B. nie deptać trawników.
C. nie znać reguł.
D. nie drażnić zwierząt.
E. nie zazdrościć kolegom.

Zadanie 3
A. Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
B. Nie ma dymu bez ognia.
C. Pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki.
D. Kto pyta, nie błądzi.
E. Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las.

Zadanie 4
A. nie krótsze.
B. nie większe.
C. nie lepszy.
D. nie droższe.
E. nie grzeczniejszy.

Zadanie 5
A. nie najlepszą.
B. nie najładniejszy.
C. nie najciekawszą.
D. nie najłatwiejsze.
E. nie najszczęśliwszy.

Zadanie 6
A. nie chętniej.
B. nie zdrowiej.
C. nie ładniej.
D. nie bezpieczniej.
E. nie mądrzej.

Zadanie 7
A. nie najszybciej.
B. nie najprzyjemniej.
C. nie najwyżej.
D. nie najdalej.
E. nie najserdeczniej.

Zadanie 8
NIE ZAWSZE
NIE BARDZO
NIE CAŁKIEM
NIE TERAZ
NIE WSZĘDZIE
NIE WCZORAJ
NIE ZARAZ
NIE TYLKO

Zadanie 9
A. Mam nie troje, lecz czworo przyjaciół.
B. Krzyś otrzymał nie dziesięć, ale sześć prezentów.
C. Budynek ma nie osiem, ale siedem pięter.
D. Kacper popełnił nie jeden, ale kilka błędów w teście z matematyki.
E. Prosiłam już nie raz i nie dwa.

Zadanie 10
A. nie nasza.
B. nie oni.
C. nie swoją.
D. nie ja.
E. nie twoje.