Szkoła podstawowa – marzec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Marzec 2020

Szkoła podstawowa
Pisanie: krótkie formy użytkowe

Zadanie 1
Wskaż nazwy krótkich form użytkowych.
A. życzenia, recenzja.
B. wywiad, zaproszenie.
C. opowiadanie, dedykacja.
D. ogłoszenie, rozprawka.

Zadanie 2
W jakich formach użytkowych zastosujesz przykładowe słownictwo?

A. Drogiemu Koledze… –
B. Pragnę zakomunikować, że … –
C. Kochany Tato! W dniu Twoich … –
D. Będzie nam miło gościć … –

Zadanie 3
Jaką formę użytkową zastosujesz?

A. Napisz ………………………………… na spotkanie w domu kultury ze znanym dziennikarzem.
B. Napisz ………………………………… dla mamy, której podarujesz tomik swoich wierszy.
C. Napisz ………………………………… imieninowe dla swojej przyjaciółki.
D. Napisz ……………………………….., w którym poprosisz o pomoc w odnalezieniu zaginionego telefonu komórkowego.

Zadanie 4
Wymień stałe elementy zaproszenia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5
Wymień stałe elementy życzeń.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6
Jakich elementów zabrakło w poniższej dedykacji?

Kochanej z okazji
Córka Ania
Wrocław,

Zadanie 7
Jakich elementów zabrakło w poniższym ogłoszeniu?

W dniu 10 października bieżącego roku w godzinach wieczornych zaginął na ul. Kopernika szczeniak. Znalazcę uprzejmie proszę o odprowadzenie psa pod adres lub o kontakt telefoniczny pod numerem 71 1111111.
Przewidziana jest nagroda za znalezienie psa.
Maria Nowak

Zadanie 8
Formy grzecznościowe stosujemy

A. tylko w zaproszeniu i dedykacji.
B. tylko w ogłoszeniu i życzeniach.
C. w zaproszeniu, życzeniach, ogłoszeniu, dedykacji.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. życzenia.
B. zaproszenie.
C. dedykacja.
D. ogłoszenie.

Zadanie 2
A. dedykacja.
B. ogłoszenie.
C. życzenia
D. zaproszenie.

Zadanie 3
A. Napisz zaproszenie na spotkanie w domu kultury ze znanym dziennikarzem.
B. Napisz dedykację dla mamy, której podarujesz tomik swoich wierszy.
C. Napisz życzenia imieninowe dla swojej przyjaciółki.
D. Napisz ogłoszenie, w którym poprosisz o pomoc w odnalezieniu zaginionego telefonu komórkowego.

Zadanie 4
Stałe elementy zaproszenia:
Kto zaprasza?
Kogo zaprasza?
Na co zaprasza?
Kiedy zaprasza?
Gdzie zaprasza?

Zadanie 5
Stałe elementy życzeń:
Kto pisze życzenia?
Dla kogo?
Z jakiej okazji?
Czego dotyczą życzenia?
Gdzie i kiedy zostały napisane?

Zadanie 6
W dedykacji zabrakło:
Dla kogo została napisana dedykacja?
Kiedy została napisana?

Zadanie 7
W ogłoszeniu zabrakło:
Podania cech szczególnych psa.
Adresu właściciela.

Zadanie 8
C

PODZIEL SIĘ: