Szkoła podstawowa – maj
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Maj 2020

Szkoła podstawowa
Gramatyka: związki wyrazów – zgody, rządu, przynależności

Zadanie 1
Z podanych zdań wypisz podmioty i orzeczenia.

A. Kucharz ugotował zupę.
B. Malarz namalował obraz.
C. Chłopiec szybko jechał na rowerze.
D. Ona lubi ciasto truskawkowe.
D. Marysia otrzymała czerwone róże.

Zadanie 2
Z poniższego fragmentu wiersza “Entliczek-pentliczek” Jana Brzechwy dopisz przymiotniki do podanych rzeczowników.

Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek,
A na tym stoliczku pleciony koszyczek,

W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek,
A na tym robaczku zielony kubraczek.
[…]

Są w barach – wiadomo – zwyczaje utarte:
Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę,

A w karcie – okropność! – przyznacie to sami:
Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami,
[…]

A. zupa –
B. stoliczek –
C. kubraczek –
D. zwyczaje –
E. koszyczek –

Zadanie 3
Do podanych czasowników dobierz rzeczowniki i zastosuje je w odpowiedniej formie.

książka, zagadnienie, pokój, mama, muzyka, siostra, gazeta, przemówienie, problem, łazienka

A. przeczytał –
B. wyjaśnił –
C. posprzątał –
D. pomógł –
E. słuchał –

Zadanie 4
Przeczytaj poniższe związki wyrazów, a następnie podkreśl poprawne sformułowania.

A. ogród babci.
B. piłka chłopca.
C. ciastko dziecka.
D. kredka dziewczynki.
E. fotel dziadka.

I. Powyższe związki wyrazowe tworzą rzeczownik i rzeczownik/rzeczownik i przymiotnik.
II. W powyższych związkach wyrazowych odmieniają się obydwa wyrazy/tylko jeden wyraz.

Zadanie 5
Do podanych przysłówków dopisz ich przeciwieństwa.

A. leciał wysoko –
B. mówił cicho –
C. działał jawnie –
D. było gorąco –
E. śpiewał wesoło –

Zadanie 6
Z podanych zdań wypisz przymiotniki wraz z określającymi je przysłówkami.

A. Przed nami rozciągał się wyjątkowo piękny widok.
B. Jan jest moim bardzo dalekim krewnym.
C. Jan Kochanowski był starannie wykształconym człowiekiem.
D. Mieszkanie Basi jest wygodnie urządzone.
E. Krzysztof poszedł do teatru elegancko ubrany.

Zadanie 7
Uzupełnij puste miejsca w wypowiedzeniach.

Związek przynależności tworzą czasownik wraz z ……………………………… i przysłówek wraz z …………………………………………………………

Zadanie 8
Uzupełnij puste miejsca w wypowiedzeniach.

Związek rządu tworzą rzeczownik wraz z …………………………………………. i czasownik wraz z …………………………………………………………

Zadanie 9
Uzupełnij puste miejsca w wypowiedzeniach.

Zawiązek zgody tworzą orzeczenie wraz z ………………………………………… i rzeczownik wraz z ………………………………………………………….

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Kucharz ugotował.
B. Malarz namalował.
C. Chłopiec jechał.
D. Ona lubi.
D. Marysia otrzymała.

Zadanie 2
A. zupa jabłkowa.
B. stoliczek czerwony.
C. kubraczek zielony.
D. zwyczaje utarte.
E. koszyczek pleciony.

Zadanie 3
A. przeczytał książkę, gazetę.
B. wyjaśnił zagadnienie, problem.
C. posprzątał pokój, łazienkę.
D. pomógł mamie, siostrze.
E. słuchał muzyki, przemówienia.

Zadanie 4
I. Powyższe związki wyrazowe tworzą rzeczownik i rzeczownik/rzeczownik i przymiotnik.
II. W powyższych związkach wyrazowych odmieniają się obydwa wyrazy/tylko jeden wyraz.

Zadanie 5
A. leciał wysoko – nisko.
B. mówił cicho – głośno.
C. działał jawnie – skrycie.
D. było gorąco – zimno.
E. śpiewał wesoło – smutno.

Zadanie 6
A. wyjątkowo piękny.
B. bardzo dalekim.
C. starannie wykształconym.
D. wygodnie urządzone.
E. elegancko ubrany.

Zadanie 7
Związek przynależności tworzą czasownik wraz z przysłówkiem i przysłówek wraz z przymiotnikiem.

Zadanie 8
Związek rządu tworzą rzeczownik wraz z rzeczownikiem i czasownik wraz z rzeczownikiem.

Zadanie 9
Zawiązek zgody tworzą orzeczenie wraz z podmiotem i rzeczownik wraz z przymiotnikiem.

PODZIEL SIĘ: