Szkoła podstawowa – czerwiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Czerwiec 2020

Szkoła podstawowa
Literatura: praca z tekstem – Marek Głogowski “Film”

Lubię z tatą chodzić do kina.
bo w kinie
o wszystkim się zapomina!
O brzydkiej pogodzie na dworze,
o bolącym zębie i o złym humorze.
Gdy siedzimy tak
w sąsiednich fotelach,
nie wiem, czy to dzień powszedni,
czy niedziela
i nie liczę godzin ani chwil,
tylko bardzo, bardzo chcę,
żeby jak najdłużej trwał
ten film.

PYTANIE 1
Jaka jest budowa wiersza?

ODPOWIEDŹ
Wiersz ma budowę stychiczną, czyli nie ma podziału na zwrotki. Liczy trzynaście wersów.

PYTANIE 2
Kim jest osoba mówiąca w wierszu?

ODPOWIEDŹ
Osobą mówiącą w wierszu jest chłopiec.

PYTANIE 3
Z kim i gdzie lubi spędzać czas? Dlaczego?

ODPOWIEDŹ
Chłopiec lubi spędzać czas w kinie razem z tatą. W tym czasie może o wszystkim zapomnieć.

PYTANIE 4
O czym można zapomnieć podczas oglądania filmu w kinie?

ODPOWIEDŹ
Podczas oglądania filmu w kinie można zapomnieć o brzydkiej pogodzie, o bolącym zębie, o złym humorze, czyli o wszystkich przykrych sprawach.

PYTANIE 5
Jakie życzenia zawierają trzy ostatnie wersy utworu?

ODPOWIEDŹ
Podmiot liryczny chciałby, aby film trwał jak najdłużej.

PYTANIE 6
Jakie emocje towarzyszą podmiotowi lirycznemu?

ODPOWIEDŹ
Podmiot liryczny jest szczęśliwy, radosny, zadowolony.

PYTANIE 7
Podaj trzy wyrazy należące do rodziny wyrazów ‘film’.

ODPOWIEDŹ
Na przykład: filmować, filmowiec, filmowy, filmik

PYTANIE 8
Nazwij części mowy w wypowiedzeniu ‘O brzydkiej pogodzie na dworze’.

ODPOWIEDŹ
o – przyimek
brzydkiej – przymiotnik
pogodzie – rzeczownik
na – przyimek
dworze – rzeczownik

PYTANIE 9
Wyraz ‘najdłużej’ to A/B użyty w stopniu C/D.

A. przymiotnik.
B. przysłówek.

C. równym.
D. najwyższym.

ODPOWIEDŹ
B. D.

PYTANIE 10
Do podanych wyrazów dopisz ich przeciwieństwa.

A. powszedni –
B. zły –
C. ładny –

ODPOWIEDŹ
A. świąteczny.
B. dobry.
C. brzydki.

PODZIEL SIĘ: